Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

"Аритмія" поліфонічного багатоголосся в контексті історичних паралелей (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: "Аритмія" поліфонічного багатоголосся в контексті історичних паралелей Будь-яке явище в навколишньому світі має свій початок і завершується результатом-підсумком. Формування бажаного результату - це завжди процес руху від вихідної точки до кінцевої. Самі поняття "початок" і "кінець" - умовні, відносні до обраних параметрів відліку. Чіткість границь між ними існує тільки теоретично. У будь-якому випадку результат як кінцева точка процесу одночасно є і початком іншого процесу. Тому що результат тільки тоді є результатом, коли в надрах просування до нього досягається деяка нова якість: судження, закон, поняття тощо. Іншими словами, початкова і кінцева точки, на нашу думку, збігаються, різниця полягає лише в тім, які позиції обрані для дослідження і яка кінцева мета дослідника, тому що "методів аналізу може бути стільки, скільки цілей" [2, с. 33]. Подібні закономірності діють в усіх явищах навколишнього світу і, природно, вони мають специфічну форму реалізації в мистецтві, зокрема у музиці, що і є предметом нашого дослідження. Найбільше зазначена закономірність простежується в мистецтві композиторів, чия творчість є вершиною якогось стильового напрямку, своєрідний його пік, якому передує визначений період "руху" до цієї вершини. Період цього "передбачення" ознаменований тільки йому властивою амплітудою формування своїх закономірностей на рівні їх художнього, а значить - стильового узагальнення. Саме з такої "пікової" точки історичного руху стилю як підсумку конструювання самобутньої системи законів того чи іншого методу мислення відбувається огляд етапів руху і до вершини, і від неї. Так здійснюється процесуальність в еволюції художньої творчості, від одного стильового "піка" до іншого, з передбаченням нового як початку наступного стилю. Подібна "ланцюгова драматургія" в історичному розвитку мистецтва особливо показова для тимчасових його видів, особливо для музики. "Часовимірювання" для цієї області художньої творчості - основний ключ до розкриття задуму, тому що у визначеному метроритмічному ракурсі відбувається зміна "подієвих одиниць": кадрів, звуків, ілюзій тощо. Іншими словами, зміна значеннєвих акцентів, формування кульмінаційних зон наповнена подихом часу, пульсацією подій, своєрідною "кардіограмою", яка лежить біля джерел формування думки, і є формою її існування, забезпечує її життєствердження як результату художнього процесу. "Уявлення про конкретний історичний період, - відзначає А. Терещенко, - доповнюють знання ситуації, що відбулася "до" і "після", а встановлення контексту полегшує аналіз загальних тенденцій виявлення процесуальності розвитку, міру щоразу іншого співвідношення усталеного, традиційного і нового. Натомість сучасні процеси мають лише початкову точку відліку ..., характер наступного етапу можливо лише прогнозувати ..." [14, с. 106]. Більшість дослідників особливо підкреслюють специфічну і найважливішу роль тимчасового фактора в організації музичного цілого. І.Стравинський, приміром, говорить про "плинність" часу, про сприйняття його в минулому і майбутньому, і ніколи - як дійсність і реальність [12, с. 99-100]. В. Холопова вважає, що ритм є тимчасовою й акцентною стороною усіх елементів музичної мови, іншими словами, розглядає його в найширшому розумінні слова [15; 16]. Цікава думка В. Задерацького про те, що "…музика існує, коли звучить. Її розвиток від древніх імпровізаційних форм до форми композиції - це процес оволодіння часом…, головна її властивість - це можливість існування в умовах чітко організованого і передбачуваного часу" (курсив наш - Г. З.) [7, с. 19]. Цікавий аспект аналізу ритмічних законів представлений у статтях І. Юдкіна-Ріпуна. Зокрема він відзначає: "…що саме уявлення про

Скачати безкоштовно цей реферат: ""Аритмія" поліфонічного багатоголосся в контексті історичних паралелей (реферат)"


Інші реферати в категорії: Українознавство