Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян Як відомо, проблеми етногенезу та ранньої історії слов'ян вимагають комплексних інтердисциплінарних досліджень, використання писемних, лінгвістичних, археологічних, антропологічних та інших джерел, які себе взаємодоповнюють і контролюють. Кожна з названих дисциплін має свою специфіку, свою методику, а також певні межі можливостей і засобів, якими вона володіє. Теоретичні побудови, засновані на джерелах лише однієї із згаданих дисциплін, можуть призвести до хибних уявлень про реальні процеси і явища. Розглянемо, наскільки корелюються дані археології та українського мовознавства щодо процесів єдності та диференціації східних слов'ян. Розвиток слов'янських племен у час їх великого розселення і в наступні століття відбувався за однаковими або близькими історичними законами. І якщо на лівому березі Вісли або на південь від Карпат у VI – X ст. на основі племінних союзів народжувалися різні слов'янські етноси, і цього ніхто не заперечує, то дивує потяг об'єднати всі численні східнослов'янські племена та їхні союзи з різними археологічними культурами в одну етнічну групу. У світлі нових археологічних матеріалів та кореляції з ними писемних і лінгвістичних джерел такої єдиної східнослов'янської групи не існувало. Не існувало також у VI – VIІ ст. н.е. (за Б.Рибаковим) слов'янських русів, а у VIІІ – ІХ ст. (за В.Сєдовим) Руського каганату. Аналіз археологічних пам'яток не суперечить автохтонності слов'ян у лісостеповій та лісовій зонах України. На жаль, археологам-славістам поки що не вдалося розробити таких надійних критеріїв, за допомогою яких можна було б однозначно визначити і виділити слов'янські чи праслов'янські старожитності у масивах первісних культур. Спроби навколонаукових любителів старовини, особливо в останні роки, назвати ті чи інші археологічні культури первісне слов'янськими, а то й протоукраїнськими, слід оцінювати як тимчасовий спалах романтизму, викликаний відродженням української державності. Наукові пошуки старожитностей, що належали б предкам слов'ян, у культурах неоліту, енеоліту, доби бронзи, навіть раннього заліза поки що можуть бути виражені як імовірні гіпотези. Такими їх уважають самі дослідники цих старожитностей [1]. Більш-менш виразні елементи слов'янської матеріальної культури вдалося виділити в культурах рубежу ер: у Зарубинецькій – на території України і Білорусі, де вони були основними при наявності балтських та германських, і у Пшеворській – на території Польщі, де вони займали незначне місце поряд з основними германськими та кельтськими. Археологічні культури корелюються з писемними даними Плінія Старшого, Тацита Птоломея, за якими слов'янські венеди, починаючи з 1 тис. н.е. виразніше фіксуються на правому березі Вісли, ніж на її лівому березі. У наступних століттях (друга половина І – ІІ ст. н.е.) праслов'яни на території України представлені пізньозарубинецькими та волино-подільськими старожитностями, що становили певну культурно-етнічну спільність, її розкололи германські племена готів, що просувалися у кінці ІІ – ІІІ ст. н.е. із Нижнього Повіслення до узбережжя Чорного та Азовського морів. Останні позначені пам'ятками Вельбарської культури. У III ст. н.е. в Україні, за участю слов'янських племен, виникають дві культурні групи: північна і південна, які надалі, до утворення Київської держави, розвиваються самостійно. Це Київська культура, що покрила балтський субстрат у верхів'ях Дніпра, та велика за територією багатоетнічна Черняхівська культура між Прип'яттю і Десною на півночі, Чорним морем і Дунаєм на півдні. Вони вичерпують венедський період в історії слов'ян на території України в римський час,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток давніх слов'ян (реферат)"


Інші реферати в категорії: Українознавство