Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) За визначенням науковців, соціологія – це наука про закономірності становлення, функціонування, розвитку суспільства в цілому, соціальних спільнот, соціальних відносин, соціальних інституцій, організацій, явищ. Серед тих, хто започаткував і розвивав елементи соціологічних знань на національному ґрунті були М.О.Максимович, М.І.Костомаров, В.Б.Антонович, М.П.Драгоманов, М.І.Зібер, С.А.Подолинський, М.С.Грушевський та ін. Характеризуючи лише один з аспектів їхньої творчості – соціологічну проблематику, слід підкреслити, що жоден з них не був вузько спеціалізованим науковцем чи діячем. Їх відзначала широта наукових інтересів, активна політична, громадська та культурно-просвітницька діяльність. Значне місце в духовному житті України, розвиткові соціологічних ідей належить М.І.Костомарову. Багатою є соціологічна спадщина М.П.Драгоманова – історика, фольклориста, публіциста, громадського діяча. У поглядах вченого відчутний вплив соціології позитивізму та народництва. Значний внесок зробив до інституалізації соціології видатний український історик М.С.Грушевський. 1919 року в Австрії він заснував Український соціологічний інститут, де читав курс лекцій з соціології, які лягли в основу книги “Начала громадянства, або Генетична соціологія” (Відень, 1921). Цей інститут видав близько 10-ти соціологічних праць. У програму діяльності введені дослідження сучасних соціальних рухів, пропаганда досягнень соціологічних центрів у вивченні українського суспільства. В 1924 році цей інститут припинив свою діяльність, бо М.С.Грушевський повертається в Україну. У 20 – 60-х рр. XX ст. у СРСР відбувається криза соціології. Соціологічні дослідження фактично були припинені, а саме слово «соціологія» було взагалі заборонено. Відновлення соціологічних досліджень супроводжувалося організацією соціологічних центрів і установ. У Київському університеті соціологічний підрозділ – лабораторію конкретних соціологічних досліджень – було створено в 1961 р. за ініціативи професора П.В.Копніна. У 1985 р., з початком перебудови, відбулися зміни в радянському суспільстві, які безпосередньо зачепили й соціологію. На початку 90-х років соціологію як навчальну дисципліну починають викладати у вузах, відкрито Інститут соціології. У 1991 році в Київському університеті було засновано соціологічний факультет. У соціологічних дослідженнях особливе місце посідає соціолінгвістика. Коли йдеться про певну науку, спочатку завжди намагаються окреслити об'єкт або коло об'єктів, які вона має досліджувати власними методами, а також зафіксувати сфери її взаємодії з іншими науками. Якщо говорити про соціолінгвістику, то відразу треба зазначити її міждисциплінарний статус. Про це говорили всі дослідники, що розробляли проблеми зв'язку мови і суспільства, зокрема У.Лабов, Дж.Фішман, В.АЗвегінцев, Ю.Ю.Дешерієв, О.Д.Швейцер, Л.Б.Нікольський, Л.П.Крисін, Ю.О.Жлуктенко, Ю.Ю.Саплін та ін. [1, 250 – 258]. Соціолінгвістика виникла на межі мовознавства, соціології, соціальної психології, етнографії, а тому її зв'язок із цими науками є найтіснішим. Пов'язана вона також з філософією, історією, антропологією. Е.Кошеріу визначає соціолінгвістику як "дослідження мовлення у зв'язку з соціальним контекстом (або із соціальною структурою мовних спільнот) і її методи як інструменти дослідження мовної ситуації" [2, 129 – 156]. На Заході роль соціолінгвістики як наукового інструменту теорії і практики мовного планування почала усвідомлюватися вже після першої світової війни. Нині соціолінгвістика досліджує проблеми, розгляд яких був заборонений у попередні часи [3, №4, 11 – 17], хоча загальна побутова характеристика мовної ситуації пересічними громадянами всіх соціальних прошарків уже тоді чітко усвідомлювалася і була більше ніж зрозумілою. Спостерігаючи відновлення історичної справедливості – повільне, часом непослідовне, психологічно болісне для значної частини російськомовних громадян України певне розширення функціональної сфери української мови, не можна не відзначити, що і

Скачати безкоштовно цей реферат: "Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Українознавство