Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Андрій Ніковський – визначний громадсько-політичний діяч, літературознавець та журналіст у документальних свідченнях (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат не тему: Андрій Ніковський – визначний громадсько-політичний діяч, літературознавець та журналіст у документальних свідченнях Андрій Васильович Ніковський (1885-1942?) належить до визначних постатей вітчизняної науки, зокрема в галузі українознавства. Його життєвий шлях, громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність і досі лишаються недостатньо дослідженими. В еміграційній літературі його ім’я згадувалося переважно в контексті тих посад, які він обіймав у різних українських інституціях [1]. Радянська історіографія постать А.Ніковського замовчувала, а якщо й згадувала, то здебільшого негативно [2]. Так, у монографії „Українська РСР в період громадянської війни 1917–1920 рр.” прізвище А.Ніковського фігурує серед засновників і лідерів Української партії соціалістів-федералістів як “українського націоналіста” [2, 24], як голови Українського Національного Союзу (далі УНС), члени якого, за твердженням авторів, „всіляко намагалися вислужитися перед німецькими окупантами й гетьманом”[2, 24]. З проголошенням незалежної України почалося наукове вивчення громадсько-політичної та культурно-просвітницької діяльності А.Ніковського. Одним з перших звернув увагу на цю постать український літературознавець Ю.Лавріненко, який включив уривки зі збірки А.Ніковського „Vita Nova” до антології „Розстріляне Відродження”[3]. Заслуговує на увагу стаття О.Ніканорової [4], в якій подано короткий життєпис А.Ніковського з посиланням на деякі джерельні свідчення. В газетній статті Д.Вєдєнєєва та С.Шевченка [5], яка пізніше увійшла до збірки, присвяченої долям українських політв’язнів — визначних діячів Розстріляного Відродження, подано важливі відомості про життєвий шлях А.Ніковського. В.Верстюк та Т.Осташко у збірці „Діячі Української Центральної Ради”[6] згадують А.Ніковського серед її засновників. Побачили світ дослідження його творчої та епістолярної спадщини, зокрема Н.Миронець опублікувала листування А.Ніковського з Є.Чикаленком за 1917 р. [7], а в 2004 р. І.Старовойтенко [8] подала археографічну характеристику виявлених нею листів А.Ніковського. В 2006 р. творча спадщина А.Ніковського вперше стала предметом дисертаційного дослідження з літературознавства [9]. Таким чином, постать А.Ніковського вже привернула увагу дослідників, але існує багато прогалин у висвітленні його життєвого і творчого шляху, оскільки збіднілою лишається джерельна база дослідження. Метою даної статті є наукове осмислення біографії А.Ніковського на основі комплексу джерел, зокрема його особового фонду, науково-публіцистичних праць, біографічних свідчень, епістолярної спадщини, а також судово-слідчих матеріалів. Пам'ятки творчої спадщини А.Ніковського зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського (далі ІР НБУВ) як в його особовому фонді (№226), так і в деяких інших фондах (Ф. №1 – Листування, Ф. №44 – Газета “Рада”). Основний масив матеріалів об’єднаний в особовий фонд А.Ніковського. Він налічує 322 одиниці зберігання (від 1 до 10 аркушів у кожній). З особистих документів А.Ніковського у фонді зберігаються: посвідчення на право вступу до вищого навчального закладу, видане 1 серпня 1905 р. Очаківською міщанською управою, свідоцтво про військову повинність, де зазначено, що він був призваний до війська у 1907 р. і зарахований у “ратники ополчения второго разряда”, свідоцтво про зарахування на історико-філологічний факультет Новоросійського університету, видане 3 квітня 1912 р., а також записна книжка, в якій зафіксовані події з 11 березня по 15 червня 1918 р. Серед документів фонду – фотографія А.Ніковського, датована травнем 1916 р. Більшу частину особового фонду А.Ніковського (306 одиниць зберігання) складають листи як від офіційних установ та організацій, так і від приватних осіб. Серед кореспондентів фігурують такі відомі особистості, як Христя Алчевська, Галина Домбровська (Журба), Сергій Єфремов, Олександр Олесь, Петро Стебницький, Євген Чикаленко та ін. Важливим джерелом, що торкається

Скачати безкоштовно цей реферат: "Андрій Ніковський – визначний громадсько-політичний діяч, літературознавець та журналіст у документальних свідченнях (реферат)"


Інші реферати в категорії: Українознавство