Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою "Бояриня")

Скачати безкоштовно цей реферат

Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою "Бояриня") Твори Лесi Українки знайомлять читачiв iз цiлою низкою яскравих образiв жiнок, сильних, непересiчних, сповнених лiризму i натхнення. Менi здається, що у кожний такий образ письменниця вклала часточку себе самої, свого характеру, вдачi, своїх мрiй i поривань, свого болю й нездiйсненних сподiвань. Тому i постає лiрична героїня її поезiй жiнкою гордою, з почуттям власної гiдностi; вона невтомна у працi й боротьбi. Її патрiотизм - щирий, глибокий, що грунтується на оптимiзмi, хоч нерiдко їй доводиться "без надiї - таки сподiватись" i "крiзь сльози смiятись". У цьому - вся Леся Українка... Я думаю, не можна визначити, який жiночий образ Лесиної поезiї найяскравiший i найсильнiший. Кожен, хто заглибиться у її твори, знайде для себе саме ту єдину героїню, яка буде вiдповiдати його уподобанням. Мiрiам, Кассандра, Тiрца, Мавка - всi вони неповторнi, з тонкою органiзацiєю душi, з жертовнiстю в любовi, мудрiстю, жiночою нiжнiстю, з потягом до прекрасного в життi, природi i стосунках. Мене ж вразив образ Оксани з драматичної поеми "Бояриня", яку письменниця створила 1910 року за три днi. Дев'яносто рокiв минуло вiдтодi, але, коли сьогоднi я читала цю поему, то якось пiдсвiдомо вiдчувала, що "Бояриня" з її iсторичними подiями часiв Руїни - твiр для сьогодення, для мого сучасника. Його актуальнiсть - безсумнiвна, бо наш час розбудови i вiдродження суверенної України вимагає, на мiй погляд, саме таких образiв. Я навiть вважаю, що Леся Українка асоцiювала образ Оксани з образом самої України, такої ж прекрасної, з високим почуттям гiдностi, але приниженої конфлiктами i зрадами. ` ^*þтю характеру самої України): Не думай, нiби я пуста панянка, що тiльки має на умi забави та залицяння. Як же важко бачити страждання цiєї чистої, гордої дiвчини вiд тих випробувань, що послала їй доля! Приниження рiдної землi московськими сановниками, болiсне поступове розчарування у коханому, туга за рiдним краєм, постiйне вiдстоювання власної гiдностi - все це знесилює, пiдточує дiвчину. Її ранить компромiс Степана з власною совiстю, попирання ним самим своєї честi i честi України. Я переконана, що саме плюндрування iменi i честi її рiдної країни призвело до найвищого стану депресiї Оксани. I, як вибух, - прозрiння, коли вже остаточно гине кохання: Оксана побачила перед собою боягузливу душу Степана i заговорила з ним рiзко i вiдверто. Її нервовий зрив пiдтверджується драматичним епiзодом, коли дiвчина починає дуже голосно спiвати, по-сiльському. "Бояриня гуляє!" - в цих словах мiститься сила її душевної травми, яка i спричинила смертельну хворобу молодої, квiтучої жiнки. Оксана помирає з Україною в серцi: "Добранiч, сонечко! Iдеш на захiд... Ти бачиш Україну - привiтай!" Що ж стало найiмовiрнiшою причиною її смертi? Я впевнена, що вона була не в особистiй драмi - духовному розривi з коханим. Менi здається, Оксана, дбаючи про свою нацiю, страждала вiд усвiдомлення власного безсилля, а вiд цього - власної непотрiбностi Українi. А це для неї, на мою думку, гiрше, нiж приниження i невiльницьке становище. Такою я бачу Оксану, i такою розкрилась менi Леся Українка, що своєю "Бояринею" примушує замислитися над власним ставленням до батькiвщини.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою "Бояриня")"


Інші реферати в категорії: Твори шкільні