Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Iнтимна лiрика Тараса Шевченка / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Iнтимна лiрика Тараса Шевченка Всi ми знаємо, що Тарас Григорович Шевченко присвятив усе своє життя служiнню рiднiй Українi та боротьбi з її пригноблювачами. Вiн постає для усiх насамперед поетом-борцем. За блискучим зображенням героїчного минулого та страждань поневоленого безправного народу часом можна не помiтити "iншого Шевченка" - тонкого лiрика, якому не чуже усе людське, у тому числi й кохання. Тарас Шевченко мав свiй iдеал жiнки, вiн кохав i був коханий. I хай iнтимна лiрика за обсягами поступається творам, присвяченим iншiй тематицi, його балади, вiршi та поеми про кохання являють собою чудовi зразки лiричної поезiї. Суто художньо iнтимна лiрика Шевченка нагадує за змiстом i формою українську народну пiсню. Багато вiршiв присвячено Ганнi Закревськiй ("Г. З.", "Моя ти доле чорнобрива", "Рожевая зоре", "Свято моє! Єдинеє свято!" та iншi), але не забуває поет i про своє свiтле перше пiдлiткове кохання до Оксани Коваленко ("Ми в купочцi колись росли" тощо). Та не тiльки в творах автобiографiчного плану кохання постає "єдиним святом" серед сумної дiйсностi. Якого ж ми раю У Бога благаєм? - ставить поет риторичне запитання у вiршi "Зацвiла в долинi...", описавши перед цим просту сценку, як виходить дiвчина в бiлiй свiтинi з бiленької хати до молодого козака, з яким: ...Як дiточок двоє, Пiд тую калину Прийшли, посiдали I поцiлувались. Скiльки в цих вiршах свiтла i чистоти! Кохання у Шевченка - не палка пристрасть, воно цнотливе i нiжне. Не гарячi обiйми - а саме невинний поцiлунок на тлi такої самої осяяної сонцем i невинної природи. "Наче сонце засiяло" - каже вiн про поцiлунок дiвчини у вiршi "Менi тринадцятий минало". Воно трепетне, невибагливе та щире. Його моральнiсть має витоки в релiгiї. Але шевченкiвськiй iдеал кохання передбачає й iншi риси: при зовнiшнiй скромностi i стриманостi, це кохання - велике i справжнє, сповнене внутрiшньої сили, воно передбачає однолюбство та вiрнiсть на все життя, i цiнується бiльше за останнє. Можна згадати балади його раннього перiоду творчостi. То "причинна" дiвчина блукає в гаю, виглядаючи "козаченька молодого, що торiк покинув" i гине, залоскотана русалками. Так, в iм'я кохання. А козак, що повернувся: ...Кличе її та цiлує... Нi, вже не поможе! "За що ж вони розлучили Мене iз тобою?" Зареготавсь, розiгнався - Та в дуб головою! Життя без кохання для героїв цих творiв Шевченка не має цiнностi. Перетворюється на одиноку тополю дiвчина, милий якої теж пiшов кудись та загинув ("Тополя"). За коханою слiдом пiшов "жити у воду" i "рибалка кучерявий" у баладi "Утоплена". Але не лише в баладах зображується вiдданiсть коханих одне одному - навiть у "Гайдамаках" знаходяться рядки, присвяченi цьому свiтлому почуттю. I не лише безпосереднi - наприклад, один з ватажкiв повстання, Максим Залiзняк спiвчуває Яремi, коли його кохану викрали; людина, що присвятила життя боротьбi визнає, що крiм ненавистi до ворога iснує ще й ця важлива цiннiсть. У деяких iнших поезiях, що не належить до iнтимної лiрики, су-спiльний устрiй засуджується ще й за те, що вiн стає перешкодою iснуванню простого й чистого кохання. Кохання - щастя, доводить Шевченко, його вiдсутнiсть - велике горе. Розбещенiсть, зрада - те, що перетворює кохання з "раю" на "пекло". Зрада заслуговує жорстокого покарання: наприклад, героя поезiї

Скачати безкоштовно цей реферат: "Iнтимна лiрика Тараса Шевченка"


Інші реферати в категорії: Твори шкільні