Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

"Iлiада" Гомера: вигадка й правда / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

"Iлiада" Гомера: вигадка й правда Героїчною подiєю для грекiв була Троянська вiйна (ХIII ст. до н.е.), яка вiдбулася десь за три-чотири столiття до створення епосу про неї. Що ж то були за подiї? Тривалий час Троя вважалася вигадкою, i отже, вигаданими вважалися i подiї Троянської вiйни. Але 1870 року, тобто зовсiм недавно, археолог-аматор Генрiх Шлiман, нiмецький купець, на заздрiсть сонмищу невдах-професiоналiв… розкопав Трою! Оце була сенсацiя! Про неї говорила не те що Європа, нею марив увесь свiт. Так значить Троя iснувала! Так значить iснували i Гектор, i Ахiлл, i Зевс. Та плутати людей iз небожителями, мiф з реальнiстю не можна. I безлiч дослiдникiв: iсторикiв, фiлологiв, етнографiв стали шукати, де в "Iлiадi" правда, а де - вимисел. Допомiг їм у цьому архiтектор з Великобританiї Майкл Вентрiс. Йому тодi було лише тридцять рокiв (через три з половиною роки вiн загинув у автомобiльнiй катастрофi). Саме про вiдкриття Вентрiса написав вiдомий учений С. Лур'є: "Йому вдалося зробити найзначнiше i найбiльш неймовiрне вiдкриття в науцi про античнiсть з часiв епохи Вiдродження". У чому полягає це вiдкриття? Пiд час розкопок на островi Крiт, у "багатих золотом Мiкенах", де володарював ватажок грекiв у Троянськiй вiйнi Агамемнон, а також у Пiлосi та iнших мiсцях Балканського пiвострова археологи знайшли декiлька тисяч глиняних табличок з невiдомими письменами. Це сталося наприкiнцi ХIХ столiття. Ви уявляєте собi, що тут почалося! До їхньої дешифров ки було залучено безлiч людей: вiд iсторикiв античностi до вiйськових шифрувальникiв, були задiянi дешифрувальнi машини всiх контрроз -вiдок свiту (робота тривала понад пiвстолiття). Все марно! Таємничi письмена були умовно названi "лiнiйним письмом Б" i визнанi такими, якi не дешифруються. I ось 1953 року Майкл Вентрiс розшифрував те загадкове "лiнiйне письмо Б". Прочитавши загадковi письмена, вченi дiзналися ось про що. На початку II тисячолiття до нової ери на Балканах з'явилися племена грекiв-ахейцiв. Десь до середини цього тисячолiття на пiвднi пiвострова склалися рабовласницькi держави. Їхнi царi (базилiки, по-сучасному - царi) жили у мiстах за мiцними, циклопiчної кладки мурами. Ахейцi стали поглядати навкруги, "чи нема країни, щоб загарбать…" Серед iнших ахейцi завоювали й острiв Крит. А на Критi iснувала висока й витончена культура, вплив якої зазнавали на собi ахейцi. Пiсля завоювання Криту ця культура остаточно стала спiльною для грекiв i критян. На пiвнiчному заходi Малої Азiї був ласий для ахейцiв шматок - мiсто-держава Троада iз столицею Троєю, або Iлiоном. Троада була багата, вирiзнялася зручним для торгiвлi розташуванням, родючим грунтом тощо. I ахейцi прагнули загарбати Троаду! Бiльшiсть учених датують Троянську вiйну 1200 р. до н.е. Троада була загарбана, а Троя (Iлiон) - зруйнована. Але "бере вовк, та бере й вовка"… Троянська вiйна була початком кiнця ахейської вiйськової могутностi. Незабаром на Балканах з'явилися новi грецькi племена - дорiйцi. Поруйнувавши культуру ахейцiв, вони почали створювати свою. Але руйнувати набагато простiше й швидше, нiж будувати. Храми заростали травою, мiста занепадали, забувалася писемнiсть, мистецтво, ремесла. I, звичайно, забувалося минуле. Як то кажуть, рвався ланцюжок подiй… А окремi ланки цього ланцюжка мiфологiзувалися, обростали безлiччю домислiв. Деякi ж ланки з рiзних кiнцiв ланцюжка справжнiх подiй з'єднувалися мiж собою, деякi - просто випадали. Розповiдi про героїв i богiв, факти iсторичнi

Скачати безкоштовно цей реферат: ""Iлiада" Гомера: вигадка й правда"


Інші реферати в категорії: Твори шкільні