Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Скачати безкоштовно цей реферат

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo" Михайло Коцюбинський - письменник, який подарував українськiй лiтературi чимало прекрасних сторiнок. Вiн збагатив її новими темами, лiтературними формами, жанрами. У такому новому для українсь кої лiтератури того часу жанровi, як новела "Intermezzo", вiн звернувся до дуже важливої i давньої теми: митець i суспiльство. Письменник знайшов хвилину перепочинку (по-iталiйськи "intermezzo" - перепочити), щоб замислитися над роллю митця i його призначенням, сприйняття ним природи, навколишнього свiту. У цiй досить незвичнiй новелi-сповiдi ми зустрiчаємось з лiричним героєм, втомленим вiд численних "треба" i "мусиш", розчарованому в тому, що живе не так, як треба. Вiн покидає мiсто i поринає в зелений серпанок жита, рiчку льону. Природа - це свiт дивної гармонiї, i вiд спiлкування з нею людина приходить до злагоди iз собою. Митець любить сонце, яке сiє в його серцi золотий засiв майбутнiх образiв i тем, творить у його душi прекрасний свiт "з квiток, з смiху дитини, з очей коханої", допомагає перемагати сумний настрiй, "морок життя". Народне, виплекане вiками, сприйняття письменником сонця: розмовляє з ним, як з живим, схиляється перед ним, як перед великою життєдайною силою, з великою повагою ставиться до свiтила (повернутись до нього спиною - боронь боже). Ця новела i її лiричний герой дали нове славне iм'я письменнику - Сонцепоклонник. à#þСонце i земля... А мiж ними людина. Таку традицiйну схему життя взяв за основу своєї творчостi митець. Людина... Вона з'являється перед ним на польовiй стежцi пiд звуки симфонiй неба i землi (Коцюбинський створює в цiй новелi не тiльки живописнi образи пейзажу, а й передає звукову картину життя природи). Повернення письменника у свiт природи - це не зрада самому собi, а перепочинок перед новою зустрiччю з життям. Його душа, як струна... Що все бринить i не втихає: В нiй каждий стрiчний вiтер грає. Внутрiшнiй свiт митця бездонно глибокий. Через душу письменни ка проходять життя природи, проблеми суспiльства, всесвiту i горе цього селянина (п'ятеро його голодних дiтей, тюрма i побої за спробу вiдстояти свої права, зрада приятеля, горiлка, ворожi стосунки помiж людьми). Письменник смiливо йде назустрiч життю. Адже справжнiй художник, за глибоким переконанням М. Коцюбинського, I. Франка, Т. Шевченка, Лесi Українки та iнших великих майстрiв слова, - це спецiальний орган, який створено для того, щоб вiдбивати все: i красу природи, i людськi негаразди. I навiть смерть рiдної доньки (згадаємо новелу Коцюбинського "Цвiт яблунi") сприймається ним, перш за все, як явище, що вимагає: пиши, вiдтворюй дiйснiсть, бо ти - письменник, поет, митець.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo""


Інші реферати в категорії: Твори шкільні