Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Статичні вольтамперні характеристики біполярного транзистора (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Статичні вольтамперні характеристики біполярного транзистора. На рис. 54 показана схема заміщення біполярного транзистора. На цій схемі функції I1=f1(Uеб), I2=f2(Uкб) описують нелінійні характеристики емітерного та колекторного переходів. Генератор струму αNI1 характеризує зібраний колектором, при нормальному увімкненні транзистора (Uеб > 0, Uкб < 0), інжекційний струм емітера, при нормальному увімкненні транзистора (Uеб > 0, Uкб < 0). Генератор αII2 характеризує зібраний емітером, при інверсному увімкненні транзистора (Uеб < 0, Uкб > 0), інжекційний струм колектора. Для поданої на рис. 54 схеми можна записати: (4_7) (4_8) Підставивши (4.8) в (4.7), отримаємо вирз для вхідної JЕ(UЕБ,UКБ) та вихідної JК(UЕБ,UКБ) вольтамперних характеристик транзистора в схемі з СБ: Рис. 54. Схема заміщення біполярного транзистора pnp типу. Графіки вольтамперных характеристик біполярного транзистора для схеми зі спільною базою наведені на рис. 55. Можна виділити три основні області, які відповідають різним режимам роботи транзистора. Побудуємо розподіл неосновних носіїв для характерних точок, що розміщені в кожній з цих областей (рис. 55). При побудові розподілу врахуємо, що ширина бази є малою (W<<Lp), і експоненційний розподіл інжектованих носіїв можна замінити лінійним. Таким чином, для побудови розподілу носіїв заряду необхідно визначити відповідні до зміщень на переходах граничні значення концентрацій носіїв а потім з'єднати їх прямою лінією. Граничні значення концентрацій будуть рівними: (4_10) Для струмів через емітерний та колекторний переходи і напруг на них будуть справедливими наступні співвідношення: Рис. 55. Статичні вольтамперні характеристики біполярного транзистора в схемі зі спільною базою. Активна область (активний режим) (т. А на рис. 55), відповідає підсилювальному режимові. Для неї викнуються умови Uеб > 0, Uкб < 0, отже, у ввідповідності до (4_10), pn(0) > pn0, pn(W)<pn0. Оскільки, як правило, |UКБ| >> |UT|, то pn(W) ≈ 0. Відповідний розподіл носіїв заряду для т. A показаний на рис. 56. Збільшення струму емітера викличе зростання UЕБ і, у відповідності до (4_10) зростанням pn(0) та, у відповідності до (4_11) зростанням градієнта концентрації. Зменшення струму емітера (напруги на емітерному переході) буде супроводжуватись зменшенням pn(0) та зменшенням зростання градієнту. Режим насичення (т. B та т. C на рис. 55), відповідає режимові при якому струм колектора обмежений і не забезпечує відведення усіх інжектованих носіїв заряду, які підходять до колектора, границі режиму насичення визначаються умовами UЕБ > 0 та UКБ ≤ 0, отже, у відповідності до (4_10), pn(0) > pn0, pn(W) ≥ pn0. В т. B UЕБ > 0 та UКБ = 0, відповідно pn(0) > pn0 та pn(W) = 0. В т. C при збільшення емітерного струму зростання UЕБ не супроводжується збільшенням колекторного струму, однак викликає збільшення концентрації носіїв заряду біля колектора, тобто, згідно з (4_11) напруга на колекторному переході стає більшою 0. Таким чином в т. C UЕБ > 0 та UКБ > 0, відповідно, pn(0) > pn0 та pn(W) > pn0. Оскільки в т. С струм такий самий, як і в т. B, градієнт концентрації залишився попереднім. Рис. 56. Розподіл носіїв у базі транзистора в різних режимах (положення робочих точок див. рис. 55) 0 gd y¾ 䡭Ѐ䡮Ѐ䡳Йࡵ䐁(0) ≤ pn0, pn(W) ≈ 0. В т. D UЕБ < 0 та U КБ < 0 (|UКБ| >> |UT|), відповідно, pn(0) < pn0 та

Скачати безкоштовно цей реферат: "Статичні вольтамперні характеристики біполярного транзистора (реферат)"


Інші реферати в категорії: Технічні науки