Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Стандартизація і контроль якості столярних виробів (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

РЕФЕРАТ на тему: СТАНДАРТИЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ Суть стандартизації, її роль в розвитку науково-технічного прогресу Державна система стандартизації і метрологічна служба в СРСР Стандартизація в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) Стандартизація і якість столярної продукції Види технічного контролю Організація технічного контролю та його функції Суть стандартизації, її роль в розвитку науково-технічного прогресу Стандартизація — ефективний засіб управління суспільним виробництвом. Ще в 1918 році В. І. Ленін вказував на необхідність планомірної державної організації, яка б підпорядковувала десяс-ки мільйонів людей суворому дотриманню єдиної норми в спра'В; виробництва і розподілу продуктів. Встановити «єдину норму» — це і є основне завдання стандартизації. Були постановлені завдання корінного покращення якості продукції, що випускається. При цьому підкреслювалось, що ї розроблених стандартах повинні знайти відображення такі показники, як висока продуктивність, економічність, надійність, довговічність та ін. Важливого значення для розвитку стандартизації набула постанова Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1965 р. «Про покращення роботи по стандартизації в країні», в якій зазначено, що в рішенні завдань дальшого підйому народного господарства безмірно зростає роль стандартизації як засобу прискорення технічного прогресу, підвищення якості продукції і створення основи для широкого розвитку спеціалізації виробництва. З метою забезпечення єдиної технічної політики цією постано,-вою покладалась на Державний Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів СРСР координація робіт по стандартизації в галузях народного господарства, вказувалось на встановлення Єдиної системи нормативно-технічної, проектно-конструкторської і технологічної документації в країні, внесення в Державний план показників по стандартизації, обліку і реєстрації стандартів і технічних вимог. Таким чином, в нашій країні вперше в світовій практиці були розроблені і зараз успішно функціонують загальнодержавні системи: Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Вказані системи стали основою вдосконалення і розвитку визначаючих галузей суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці, прискорення темпів науково-технічного прогресу. Важливою для розвитку стандартизації стала постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1970 р. «Про підвищення ролі стандартів і покращення якості продукції, що випускається». Ця постанова стала програмним документом в області стандартизації, метрології і управління якістю продукції на наступні роки. Серед останніх документів з питань стандартизації найважливішими є постанова Ради Міністрів СРСР від 07 січня 1985 р. «Про організацію роботи з питань стандартизації в СРСР» і постанова ЦК-КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. «Про заходи щодо докорінного підвищення якості продукції». Стандарти є зв'язуючим ланцюгом в системі наука — техніка — виробництво. Вони сприяють проведенню єдиної технологічної політики в галузі народного господарства, технічному переозброєнні виробництва, широкому впровадженню прогресивної техніки і технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, економії, матеріальних ресурсів, поліпшенню умов праці і охорони навколишнього середовища, раціональному використанню природних ресурсів. Державна система стандартизації і метрологічна служба в СРСР Організація і координація робіт в області стандартизації 1 метрології в країні, їх прогнозування, планування і контроль за виконанням є основними функціями Центрального загальносоюзного органу державного управління — Держстандарту СРСР. Держстандарт СРСР відповідає за стан і розвиток стандартизації і метрології, проводить єдину політику в області стандартизації і метрології в країні, направлену на прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві, вдосконалення виробництва і управління, покращення якості продукції. Служба стандартизації підприємств і організацій є основною

Скачати безкоштовно цей реферат: "Стандартизація і контроль якості столярних виробів (реферат)"


Інші реферати в категорії: Технічні науки