Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Глобалізація - основа розвитку транснаціональних корпорацій (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Глобалізація - основа розвитку транснаціональних корпорацій Глобалізація - це новий етап світового розвитку суспільства на всіх його рівнях. В економічній сфері вона являє собою взаємозалежність різних секторів світової економіки. В перспективі глобалізація веде до подолання наднаціональних кордонів і формування єдиної всесвітньої ринкової економіки, що і обумовлює актуальність даної теми. Науковий аналіз показує, що всі глобалізаційні процеси несуть об'єктивний характер та виникають за результатами економічних та одночасно соціальних змін, визваних радикальними перетвореннями в технологічній, виробничій та інформаційній сфері. Мета глобалізації - рух до більш відкритого та інтегрованого світу.[3,62] Соціологи та політологи вважають, що глобалізація економіки почала розвиватися як процес ще за Карла Маркса. Він перший зробив висновки, що суспільство залежить від ступеня економічного прогресу. Карл Маркс пов'язував розвиток капіталістичного способу виробництва з розвитком світового ринку, зазначаючи необхідність використання рахівництва для отримання максимального прибутку і називав цей процес закономірним, довгим та поступовим.[2,23-25] Метою роботи є проведення аналізу впливу глобалізації на розвиток транснаціональних корпорацій, створення нового погляду на економічні глобальні процеси. Під впливом глобалізації стрімко розвиваються транснаціональні корпорації. Переоцінити вплив цих підприємств на світову економіку достатньо важко. За результатами проведених досліджень було встановлено, що в світі нараховується більш 70 тисяч материнських транснаціональних корпорацій, які контролюють близько 700 тисяч дочірніх підприємств та відділень закордоном. На них працюють 73 мільйони співробітників. Загалом транснаціональним корпораціям належить чверть світового валового продукту. Річний обіг цих компаній в 2006 році складав більш 6 трильйонів доларів США. 500 найбільших транснаціональних корпорацій реалізують 80% всієї продукції електроніки та хімії, 95% - фармацевтичної продукції, 76% - машинобудування, 85 компаній з них контролюють 70% усіх закордонних інвестицій. Сто найбільш крупних за розмірами іноземних активів транснаціональних корпорацій володіють через свої філіали 2 трлн. доларів США, контролюючи, за експертними оцінками п'яту частину глобальних іноземних активів.[1,81] B ¼ ␃ᄁ„怀„愀Ĥ摧ᮐN᠀ господарство, установлюються внутрішні ціни, обумовлені стратегією корпорації, а не ринком. Дане протиріччя характерне і для процесу глобалізації, рушійною силою якого, з одного боку, є лібералізація й інтернаціоналізація, а, з іншого, - бажання перерозподілу сфер економічного впливу і встановлення нового економічного порядку у світі. Діяльність транснаціональних корпорацій тісно пов'язана з інтересами держав їхнього походження. Як правило, цілі країн походження провідних транснаціональних компаній мають яскраво виражене національно-егоїстичне фарбування, а саме: забезпечення високого рівня життя своїх громадян і зміцнення сили й авторитету своєї держави на світовій арені. Деякі вчені вважають, що подібна ситуація сприяє розвитку „однобокого" глобалізму винятково у власних інтересах, за даними країн, які ще тільки розвиваються. Підводячи підсумок, необхідно відмітити, що з кожним новим переходом глобалізації на більш високий рівень свого розвитку, - соціальний, взаємозалежність розвинених і розвиваючихся держав повинна в кінцевому рахунку привести до нового етапу розвитку світового суспільства. Новий етап розвитку світового суспільства повинен орієнтуватися не на економічні перегони, а на соціально-політичну стабільність. Сучасні транснаціональні корпорації впливають не тільки на міжнародні відносини, а й на стан міжнародної безпеки, тому що вони сприяють розвитку взаємозалежності різних держав. В умовах соціальної глобалізації агресія країн, пов'язаних між собою системою транснаціональних компаній по відношенню одна до одної, є неможливої чи принаймні невигідної. Світові торгівельні зв'язки під впливом глобалізації поступово ускладнюються, що означає загрозу для України у вирішенні

Скачати безкоштовно цей реферат: "Глобалізація - основа розвитку транснаціональних корпорацій (реферат)"


Інші реферати в категорії: Світовий ринок і торгівля