Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Етапи вступу України до COT (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Етапи вступу України до COT 1. Економічні чинники вступу України до COT Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної та Східної Європи, які останнім часом вступили до COT, з набуттям членства у COT Україна матиме такі економічні переваги: поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні міжнародні ринки; збільшення іноземних інвестицій в економіку держави; лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започаткувати переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС; зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських товарів — металургійної, текстильної та швейної продукції; отримання можливості захисту національного товаровиробника в антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду торговельних спорів COT; запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та Балтії; створення ефективної системи захисту національного товаровиробника від недобросовісного імпорту. 2. Мета і завдання Програми Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завершення відповідних переговорів та вступу України до COT. Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких завдань: забезпечення координації заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, пов'язаних із завершенням процесу набуття Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досягненні спільної узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералізації доступу іноземних підприємств до ринку послуг України, поступової трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ; проведення комплексного аналізу законодавства та законопроектів на відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація законодавства з вимогами системи угод СОТ; підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроблення і реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв'язку зі вступом України до СОТ. 3. Законодавче забезпечення вступу України до СОТ Однією з основних складових процесу вступу України до СОТ є гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ. Законодавче забезпечення цього процесу передбачає невідкладне прийняття законів України, спрямованих на приведення національного торговельного законодавства у відповідність із нормами та вимогами угод СОТ і виконання обов'язків, узятих на себе Українською Стороною перед державами — членами Робочої групи, зокрема: Податкового кодексу України; закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо збільшення розміру іноземних інвестицій, який допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України; закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" щодо усунення кількісних обмежень на імпорт продукції тваринництва; закону про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" щодо приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини. Проекти цих законів підготовлено з урахуванням основних вимог угод Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів -- Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Угоди про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи, Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Угоди про сільське господарство, Генеральної угоди про торгівлю послугами. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають уживати заходів до прискорення прийняття

Скачати безкоштовно цей реферат: "Етапи вступу України до COT (реферат)"


Інші реферати в категорії: Світовий ринок і торгівля