Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Диспропорційність економічного розвитку як фактор регіональної взаємозалежності світу (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Диспропорційність економічного розвитку як фактор регіональної взаємозалежності світу Уніфікація та багатоманітність, гомогенність та стратифікація як основні тенденції сучасного економічного розвитку стають щоразу більше взаємопов'язаними. Неможливість знищити існуючі диспропорції регіонального розвитку, попри здійснювані спроби глобальної інституціоналізації міжнародного співробітництва, стає очевидною. На відміну від глобалізації як прояву віртуальної цілісності світогосподарської системи, інтеграція сприяє підвищенню дієздатності певних її складових в умовах збереження суверенітету національних держав. Традиційно інтеграцію трактують як процес взаємопроникнення, об'єднання двох і більше систем внаслідок гармонізації їхніх стосунків та інтересів, тобто, це лише прояв існуючої «дуальної єдності» — універсалізації та фрагментації світового економічного простору. Новітні підходи пильну увагу приділяють не лише проблемі пошуку суттєвих розбіжностей між уявленнями про інтеграційні процеси як спосіб оптимального збалансування протидіючих сил із уніфікацією інтересів у межах усієї системи, а й акцентують на націоналістичній парадигмі, яка пропонує своє бачення політичної й економічної дійсності. Інтеграція передбачає існування широкого спектра мікроекономічних та макроекономічних аспектів її реалізації, а тому вимагає від держав-учасниць не лише гармонійного поєднання їхніх зусиль, а й зрівноваження методів та механізмів розвитку. З макроекономічного боку, як зазначає дослідниця З. Луцишин, інтеграція торкається таких важливих функцій загального порядку, як приплив та відплив капіталу, водночас мікроекономічні аспекти вимагають тривалішого періоду реалізації, оскільки слід враховувати здійснення організації праці управління, відмінності у методах розрахунків, визначення індикативних показників-орієнтирів економічного розвитку та росту, недосконалість чи відсутність інтеграційних механізмів [6]. Е. Азроянц досить влучно характеризує значення і роль інтеграційних зрушень у загальному глобалізаційному процесі. Він зазначає: «Глобалізація є власне метою історичного прогресу; інтеграція та дезінтеграція є тенденціями, що визначають його динаміку, водночас інтернаціоналізація є сучасним етапом глобалізації». Такий підхід передбачає аналіз глобалізації не як стратегії, що має на меті досягти гомогенності, а як найважливішого джерела різноманітності — поєднання різноманітних складових. При цьому різноманітність є не тенденцією, а наслідком, що визначає життєздатність системи, який не можна ототожнювати з дезорганізацією і хаосом [1]. Зазначену думку розвиває у своїх міркуваннях Т. Кальченко, звертаючи увагу на той факт, що, з одного боку, глобалізація посилює центро-периферійний поділ світу, але з іншого — та ж глобалізація істотно змінює структуру цього відношення [4, с. 141]. Такий процес не тільки ускладнюється внаслідок виникнення центрів на периферії і ознак периферії в центрі, а також внаслідок активізації зв'язкових і проміжних ланок між цими двома структурними позиціями, супроводжується розмиванням чіткості цих світових відносин. Їхні кордони, точніше кордони двох полюсів, стають рухомими, обидва полюси стають цілим, посилюється значення зворотного впливу периферії на центр, виникає — через ускладнення всіх цих зв'язків — можливість зміни периферійного статусу значних за розміром країн, що розвиваються. Якщо цей процес доповнити реалізацією принципу центризму, а отже, і «антицентру» чи анти-центричності (за В. Пантіним), які, за словами М. Чешкова, не пов'язані з глобалізацією чи принаймні не створені нею, то можна вважати, що глобальна взаємозалежність зі своєю колишньою центро-периферійною формою істотно трансформується [8, с. 26]. Теорія залежності виникла наприкінці 50-х років минулого століття. Це була спроба висвітлити диспропорції світового розвитку як наслідку несприятливих умов торгівлі між індустріально розвиненими країнами та рештою світу. Неминучі втрати, яких зазнавали найбідніші країни внаслідок використання їхнього потенціалу лише в сировинній площині, унеможливлювали перспективи випереджального росту їхніх

Скачати безкоштовно цей реферат: "Диспропорційність економічного розвитку як фактор регіональної взаємозалежності світу (реферат)"


Інші реферати в категорії: Світовий ринок і торгівля