Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на рівні області, району по питаннях реалізації делегованих пов / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на рівні області, району по питаннях реалізації делегованих повноважень Проблема територіальної організації влади для кожної держави це низка дуже важливих і особистих заходів. Територіальна організація Української держави – складний процес заходів, що визначаються пріоритетними напрямками внутрішньої загальнодержавної політики щодо забезпечення ефективного функціонування місцевих органів публічної влади, спроможності здійснення ними управління соціально-економічними розвитком відповідної території, захисту конституційних прав і інтересів територіальних громад. У правовій демократичній державі законодавець прагне досягти оптимального рівня територіальної організації. Здійснюючи таку діяльність, законодавець стикається із рядом проблем, зокрема, із необхідністю формування механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій по питаннях забезпечення високого рівня життєдіяльності населення на певній території. При цьому слід зазначити, що дослідники проблеми територіальної організації влади висвітлювали її, насамперед, з позицій державотворчих, основу яких складає економічна дієздатність держави та життєвий рівень населення. Особлива увага проблемі територіальної організації держави та місцевих органів влади приділялась у працях українських державознавців Грушевського М. [1], Драгоманова М. [2, С.9-72], Ейхельмана О. [3, С.7-90], Окіншевича Л. [4], Панейка Ю. [5], Спекторського Є. [6], Франка І. [7, С.439-447], Чижевського Д. [8, С.408-414] та інших. Суттєве значення для розв’язання проблеми формування моделі взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади мають праці сучасних українських фахівців, зокрема, Бутка І. [9, С.24], Кампо В. [10, С.32-35], Коліушка І. [11, С. 74–77], Корнієнка М. [12, С.49-64], Орзіха М. [13, С.29-35], Погорілка В. [14], Пухтинського М., Свирського Б. [15], Ткачука П. [16, С.49–50], Тодики Ю. [17], Шаповала В. [18, С.93-99], Яворського В., Ярмиша О. [19], Юзькова Л. та інших. За радянських часів ці проблеми складали предмет дослідження Барсегова Ю. [20], Бойцова В. [21], Кодирова В., Клименка Б. [22], Миронова О. [23, С.47-60], Основіна В. [24], Ржевського В. [25] та інших. Разом з тим, проблема територіальної організації влади в Україні досліджена ще не повною мірою, про що свідчать ті політичні процеси, які відбуваються у наш час у зв’язку із політичною і адміністративною реформами. Тому визначення шляхів розв’язання цієї проблеми набуває особливої актуальності і значимості. Проблема територіальної організації влади є комплексною. До її складу входить дослідження питань адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, формування системи органів тріади влади та особливостей взаємодії між ними, організації та діяльності представницьких органів, органів виконавчої влади, судової влади. Однією з найменш досліджених постає проблема реалізації делегованих повноважень право на виконання яких щодо органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій врегульоване Конституцією України [26], а їх коло встановлене Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" [27] та "Про місцеві державні адміністрації" [28]. Конституція України (ст.118) визначила, що місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Статтею 143 Конституції України вказано на те, що органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, здійснення яких держава фінансує у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Отже, Конституцією

Скачати безкоштовно цей реферат: "Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій на рівні області, району по питаннях реалізації делегованих пов"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи