Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вплив поствиборних процесів на стан системи територіальної організації влади (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Вплив поствиборних процесів на стан системи територіальної організації влади Стан місцевого самоврядування, його розвиток безпосередньо залежить від загального стану інституціонально-політичної системи, її спроможності забезпечити необхідні умови для ефективного функціонування самоврядної влади. Ці умови задаються також парламентськими та місцевими виборами, призначення яких полягає в оновленні та формуванні якісного складу депутатського корпусу на всіх рівнях представницької влади. Парламентські та місцеві вибори, що відбулись 26 березня 2006 р., закріпили нову логіку розстановки сил у центральних органах влади, регіонах та у місцевих радах, вплинули на загальний стан інституціонально-політичної системи в цілому, місцевого самоврядування, зокрема. Політичні партії в результаті змін Конституції та виборчого законодавства набули більш широких повноважень в питаннях формування представницької та виконавчої влади, реалізації політики соціально-економічного розвитку на всіх рівнях територіальної організації влади. Пропорційна система впровадила механізм політичної конкуренції ідей та ідеологій, мінімізувала вплив «адміністративного ресурсу» на результати виборів, ліквідувала основу для реалізації віртуальних проектів «кишенькових партій», сприяла процесу політичної структурованості українського суспільства. Ці факти можна вважати вагомими результатами застосування пропорційного принципу, реалізація якого спрямована на створення політичної системи європейського зразка, у якій політичні партії мають виступати основними представниками інтересів громадян. Водночас, ситуація, що склалась, засвідчує про низьку інституціональну, кадрову, ідеологічно-програмну якість партій, які виявились не готовими до виконання своїх функцій, покладених на них суспільством. Нечітка структуризація партійної системи, її залежність від бізнесових кіл, невисокий рівень внутрішньопартійної демократії, політичної відповідальності, кадрового потенціалу внесли деструктивні елементи у функціонування територіальних органів влади, сформували певну деструктивну логіку взаємодії різних гілок і рівнів влади, ризики управління територіями. Це знайшло своє вираження передусім у політичній корупції, низькому якісному складі парламенту та місцевих рад, відірваності депутатів представницьких органів різного рівня від інтересів та потреб виборців. Ці реалії підривають віру суспільства у здатність партій нести відповідальність за наслідки своєї діяльності. Деструктивна логіка поствиборного періоду спричинила низку суттєвих недоліків українського варіанту пропорційної виборчої системи, яка застосовується при формуванні парламенту та представницьких органів місцевого самоврядування. Застосування механізму закритих списків виявляється дискримінаційним по відношенню до виборців, оскільки зумовлює ситуацію обмеження їх прав. Питання про те, кого вносити або не вносити до виборчих списків, на практиці вирішується партійним керівництвом, що знижує стимул ефективної діяльності партійних осередків на обласному та нижчих рівнях територіальної організації влади, не сприяє оновленню депутатського складу місцевих рад. Позапартійні виборці позбавлені можливостей вплинути на порядок кандидатів у виборчому списку, права висувати своїх кандидатів, зокрема і самих себе. Логіка закритих списків та інші деструктивні елементи породжують системну основу для виникнення та відновлення конфліктів між суб'єктами різних рівнів територіальної організації влади, посадовими особами місцевого самоврядування, місцевими радами та територіальними громадами. Акцентуючи увагу на проблемах місцевої демократії, ми можемо виділити такі суттєві недоліки формування місцевих рад за діючою пропорційною системою: неадекватне представлення інтересів населення окремих територіальних одиниць у межах регіону при формуванні депутатського складу обласної ради, що має вираження передусім у нерівномірному представництві районів і міст в обласних радах. Сотні територіальних громад сіл, селищ не мають своїх представників у районних радах. Так само у будь-якій з областей є 2-5 районів, які не представлені в обласних радах; обмежений доступ виборців до інформації про конкретних осіб, які обираються до місцевих рад за партійними списками (система закритих

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вплив поствиборних процесів на стан системи територіальної організації влади (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи