Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Визначення пріоритетів та вироблення раціональної моделі підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування херсонської області (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Визначення пріоритетів та вироблення раціональної моделі підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування херсонської області Підвищення ефективності місцевого самоврядування залежить від швидкого і повного вирішення першочергових завдань, спрямованих насамперед на трансформацію обов’язків і структури органів виконавчої влади, деконцентрацію влади, децентралізацію повноважень, розширення функцій місцевого самоврядування та забезпечення партнерства державної влади та місцевого самоврядування (1(. На основі системного підходу до вирішення проблемних питань або конкретних завдань з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду мають бути визначені пріоритетні професійні якості та комплекс елементів фахової підготовки згідно із сучасними вимогами до їх професіоналізму та відпрацьовані удосконалені критерії оцінки за результатами діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Дуже актуальним є визначення регіональних підходів до управління соціально-економічними процесами на рівні територіальних громад. Відповідно до визначених завдань, створення дійових механізмів реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2011 року (далі – Стратегія) вирішуються проблемні питання збалансованості регіональної та місцевої економічної і соціальної політики та забезпечується відповідне регулювання розвитку територій (2(. Основним напрямком політики підняття авторитету місцевого самоврядування є вироблення та реалізація раціональної моделі місцевого розвитку при оптимальному процесі управління та необхідності забезпечення постійного зростання життєвого рівня населення на основі ефективного використання всіх видів ресурсів, а саме: організаційного, інформаційного, правового, контрольного, управлінсько-виконавчого, матеріально-фінансового. Центр на постійній основі проводить власні дослідження з питань правозастосувальної діяльності посадовців та удосконалення проходження служби в органах місцевого самоврядування. Відповідно до основних завдань на основі системного підходу визначені пріоритетні професійні якості та комплекс елементів фахової підготовки згідно із сучасними вимогами до професіоналізму. Відпрацьовуються критерії оцінки діяльності та досліджується динаміка кар’єрного просування посадових осіб місцевого самоврядування ( 2 (. З метою визначення впливових ділових якостей та інших факторів на рівень професіоналізму посадовців соціологічними дослідженнями було охоплено 460 респондентів. Основна маса респондентів – посадові особи рад місцевого та районного рівнів. Переважна кількість опитуваних працює від 6 до 10 років, більшість серед них складають жінки, молодих фахівців – близько 27%. Респондентам було запропоновано оцінити вплив окремих факторів на ефективність виконання своїх посадових обов’язків. Цікавими та корисними як з теоретичної так і практичної точки зору є результати опитування щодо визначення фахових якостей, притаманних посадовцям. Найвищий рейтинг серед 15 якостей отримав професіоналізм, перевагу якому віддали 44,4% респондентів, на другому місті компетентність – 33,3%, освіченість – 23,7%, чуйність – 21,9%, порядність – 20,9%. Посадові особи, в межах досліджень, висловили своє бачення щодо професійних вмінь, які мають забезпечити якісне виконання завдань. Дали самооцінку притаманних їм якостей. Надали пропозиції щодо стимулів підвищення рівня професіоналізму. Забезпечити відповідне сучасним вимогам та європейськім стандартам підвищення кваліфікації шляхом традиційного періодичного навчання посадових осіб майже неможливо. Прискорення темпів оновлення та розширення об’єму інформації, приводить до швидкого застарівання змісту раніше отриманих знань й загострює питання професійної придатності фахівців, які працюють в органах місцевого самоврядування. Тому безперервність освіти стає одним із важливих чинників вирішення складних завдань економічного, суспільно-політичного, соціального та культурного розвитку. J L Ú Ü ò ô ö ø ü ‚ „ ° ² ü 4хової освіти, потребує нових форм і методів з безумовним використанням досвіду європейських країн. Так, в Центрі розроблена модель підготовки кадрів та застосовуються тренінгові програми, запроваджуються фахові майстерні за участю Асоціації міст України та громад,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Визначення пріоритетів та вироблення раціональної моделі підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування херсонської області (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи