Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України Політична інтрига напередодні чергових парламентських та місцевих виборів, багатоваріантний сценарій подальшого розвитку подій, нова смуга нестабільності змушують знову замислитися про так звані “вічні питання”: про українську ідентичність, про єдність нації, про співвідношення національного і соціального тощо. Не останнє місце серед них займає проблема долі реформування українського суспільства в цілому і окремих його секторів. Авторам ближчою є тематика державного будівництва та місцевого самоврядування. На ній ми й спробуємо сконцентрувати увагу. Новий статус України, здобутий після подій кінця 2004 року, відкриває перед нею обнадійливі перспективи, створює сприятливі передумови для трансформації економіки, державного управління, місцевого самоврядування та духовної сфери. Теперішній стан справ не задовольняє нікого. Отже, ми приречені на зміни. Слід визнати, що нинішня влада, якій, як крайній, і доводиться, власне, за все відповідати, одержала непросту спадщину попередніх півтора десятиліть. Утворена за минулих режимів владна система підпорядкувала своїм клановим інтересам розвиток економіки, політичного і громадського простору. Суспільство роз'їдає корупція, протекціонізм і взаємна зневага всіх до всіх. Люди опинилися поза сферою впливу на свою власну долю, що привело, з одного боку, до соціальної апатії, а, з іншого — до масового виїзду за межі країни, причому, часто назавжди. Неодноразово владна еліта намагалась реформувати існуючу систему державного управління та місцевого самоврядування. Однак, всі ці спроби мали досить фрагментарний характер, торкалися переважно центральних ланок, і до 2005 року обслуговували інтереси бізнесово-владної верхівки, самої держави. І не випадково. Попри значні можливості соціального ліфтування в період первісного нагромадження капіталу, ця верхівка залишалась, практично, незмінною від радянських часів і рекрутувалася головним чином з числа партійно-радянської, комсомольської та господарської номенклатури, несе на собі всі вади, притаманні цьому прошарку радянського суспільства. Вона перенесла своє бачення системи державного управління і своє уявлення про місцеве самоврядування в пострадянський період. Тож не дивно, що система державного управління та місцевого самоврядування у нас і досі залишається, по суті, радянською. Аналізуючи її стан, неважко виділити основні недоліки. Найхарактернішими є: нераціональна система органів виконавчої влади на центральному рівні; незавершеність трансформації Кабінету Міністрів України в політичний орган; невизначеність статусу міністрів і неефективна діяльність міністерств; надмірна централізація влади; недосконала організація публічної влади на регіональному рівні; недорозвиненість системи місцевого самоврядування; нераціональна побудова системи адміністративно-територіального устрою; низька ефективність функціонування інститутів державної та муніципальної служби; відсутність партнерських засад у відносинах особи з органами публічної влади. Не можна не сказати, що нинішня влада намагається розв'язувати ці проблеми. Проте, їй бракує при цьому системності, наукового підходу та належного кадрового забезпечення. Головна увага звертається на виконання короткострокових соціальних зобов'язань (підвищення пенсій, стипендій, зарплат тощо); несистемні зміни у фіскальній політиці; невтихаюча боротьба проти періодичних криз у паливно-енергетичному комплексі, сільськогосподарському виробництві, житлово-комунальному господарстві; спорадичні спроби удосконалити систему органів виконавчої влади. Цілком очевидно, що успіх трансформації, проголошеної на Майдані, залежить від того, якими будуть відносини між громадянами і державою, між громадянами і місцевим самоврядуванням. Тобто, перспективи трансформації мусять бути націлені насамперед на створення такої влади, яка була б здатна захистити інтереси конкретної людини, гарантувати права і свободи громадянина (його фундаментальні права), відстоювати національні інтереси України, незалежно від того, йдеться про вступ до СОТ чи про газові контракти з Росією. Виходячи з усього

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вибір оптимальної моделі місцевого самоврядування для України (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи