Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вдосконалення інституційних засад здійснення регіональної політики в Україні (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Вдосконалення інституційних засад здійснення регіональної політики в Україні Відповідно до Положення про Мінрегіонбуд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.07 року № 750, Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань, зокрема, забезпечення реалізації державної регіональної політики та реформування адміністративно-територіального устрою країни. Дієва державна регіональна політика в сучасному глобалізованому світі відіграє вирішальну роль в соціально-економічному поступі країни. Доведено, що розвиток регіонів дозволяє повніше визначити та ефективніше використовувати всю сукупність людських, природних, виробничих, інтелектуальних та інших ресурсів країни для досягнення стратегічних цілей її розвитку. Тому в Європі закономірно мова зараз йде про появу п'ятої, крім традиційних чотирьох, влади – влади регіонів. Негативний вітчизняний досвід селективної підтримки окремих галузей і підприємств підтверджує необхідність зміщення вектору уваги держави до регіонів і населених пунктів, де концентрується повсякденна життєдіяльність громадян країни. Актуальність такого зміщення визначається і тим, що сучасний світ демонструє зростання ролі простору у ефективному розвитку суспільства, оскільки простір розглядається вже не тільки як пасивний реципієнт, вмістилище різних видів людської діяльності, а, перш за все, як сукупність матеріальних і нематеріальних чинників, переваг і обмежень, які обумовлюють міру конкурентноздатності території та активно впливають на профіль і масштаби її використання. Цілеспрямоване використання цих територіально-диференційованих чинників має забезпечити підвищення інвестиційної привабливості і позитивну динаміку соціально-економічного зростання країни та її регіонів. Як підтверджується вітчизняним і зарубіжним досвідом, якісне прогнозування регіонального розвитку неможливе без врахування його містобудівної (територіальної) складової. Виходячи з зазначеного та враховуючи, що діяльність у сфері державного регулювання регіонального розвитку має міжвідомчий характер, критично важливо для забезпечення ефективності цього розвитку розмежувати повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та забезпечити необхідні інституційні засади для координації цієї діяльності. В сучасних умовах, коли головною метою і рушійною силою соціально-економічного поступу стає людина, вирішальну роль у визначені цілей та прогнозуванні регіонального розвитку відіграють роботи з планування територій, оскільки вони (на відміну від галузевих прогнозів) безпосередньо спрямовані на потреби людини. В цих роботах, з врахуванням всіх чинників людського розвитку: обґрунтовуються рішення щодо найбільш ефективного розподілу територій між виробництвом, житлово-громадською забудовою, природними ландшафтами; встановлюється режим їх використання; обґрунтовується розвиток систем розселення та окремих населених пунктів; встановлюються параметри розбудови інженерно-транспортної інфраструктури; визначаються проблемні території та осередки, що мають потенціал для проривного зростання європейського і світового рівня; здійснюється територіальна ув'язка інтересів держави, суспільства та бізнесу. Виходячи з цього, роботи з планування територій мають бути першоосновою для всієї системи соціально-економічного прогнозування та програмування розвитку регіонів. Ці роботи, спираючись на комплексну оцінку територій як ареалу своєрідного сполучення і взаємодії суспільних потреб, ресурсних можливостей, законодавчо встановлених екологічних, інженерно-технічних, санітарних та інших обмежень, мають своїм результатом обґрунтування адекватних цим передумовам і завданням рекомендацій щодо бажаних профілю, масштабів та умов використання території. Виходячи з відносної сталості цих результатів, природної основи і опорного каркасу території, часові рамки таких вирішень об'єктивно є ширшими (20 років), ніж соціально-економічних прогнозів (5 років), що пов'язано, між іншим, і з більшою мінливістю соціально-економічних процесів. Вирішення з планування території відіграють орієнтуючу роль, вони ніби визначають поле довгострокових суспільних потреб і можливостей території, бажані етапність та умови їх реалізації, містять необхідну інформацію для соціально-економічних прогнозів. Чергові роботи з соціально-економічного

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вдосконалення інституційних засад здійснення регіональної політики в Україні (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи