Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України Як підтверджує світовий досвід, раціональна адміністративно-територіальна структура країни, адаптована до сучасних вимог ефективного використання природної, господарської та культурної самобутності її окремих частин, демократизації суспільного життя, децентралізації влади, є важливою передумовою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України, єдності її економічного простору, соціальної стабільності. Але існуючий адміністративно-територіальний устрій України склався майже 70 років тому за часів Радянської влади і панування командно-адміністративної моделі управління економікою, недостатнього врахування соціальних критеріїв. Тому одним з головних принципів цього устрою було “наближення апарату управління та партійного керівництва безпосередньо до населення і суб’єктів господарювання”. До істотних недоліків такого устрою з його 3-х рівневою структурою (область / АР Крим – район – населений пункт) відноситься її надмірна подрібненість з занадто великими як кількістю адміністративно-територіальних одиниць у межах кожного рівня (відповідно 25 – 490 – понад 30000), так і співвідношеннями між ними. Так, співвідношення між одиницями першого і другого рівня складає 1 : 20, а з урахуванням міст республіканського і обласного значення 1 : 26. (На початку ХХ сторіччя воно в Україні дорівнювало лише 1 : 11 - дев’ять губерній та 102 повіта, у 1920 р. – 1 : 9, у 1923 р. – 1 : 6). Між одиницями другого та третього рівня це співвідношення складає 1 : 60, а якщо враховувати лише кількість місцевих рад – 1 : 48. Між тим з теорії управління відомо, що воно (особливо в умовах недостатньої фінансової, економічної та адміністративної самостійності середньої та нижчої ланок місцевої влади) малоефективне, коли відповідний суб’єкт має більше 8 - 10 об’єктів управління. Збереження існуючого адміністративно-територіального поділу унеможливлює проведення сучасної регіональної політики та розкриття потенціалу місцевого самоврядування. Аналіз історичних, соціальних, економічних, екологічних, географічних, демографічних особливостей окремих частин українського простору обґрунтовує доцільність збереження конституційної триланкової структури адміністративно-територіального устрої країни, але при значному укрупненні кожної ланки. Що стосується кількості та складу нових адміністративно-територіальних утворень, то (враховуючи підвищення соціальної спрямованості розбудови держави), вони, на нашу думку, мають визначитись, перш за все, такими пріоритетними стратегічними цілями соціальної політики, як рівнодоступність всіх громадян України (незалежно від місця їх проживання) до ресурсів розвитку людського потенціалу, включаючи весь комплекс соціально-культурних закладів по наданню різноманітних послуг (у сфері освіти, культури, медичного обслуговування, торгівлі тощо). З іншого боку, має враховуватись й межа економічної доцільності функціонування цих закладів, що вимагає певних мінімальних обсягів їх завантаження (тобто відповідної чисельності населення), й неоднаковість частоти попиту на різні види послуг, й необхідність забезпечення оптимальних витрат часу громадянами на їх одержання. Це робить неможливим створення кожного закладу соціально-культурного обслуговування населення в кожному населеному пункті і обґрунтовує певну ієрархічну ступінчастість в розміщенні комплексів цих закладів. Як свідчать дослідження, всі ці конкуруючі цілі можуть бути ефективно реалізовані у межах систем розселення різного рангу. Такі системи історично склалися (або складаються) в Україні на основі сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційних взаємозв’язків та спільності тяжіння до центра системи – міста, яке фокусує зазначені вище взаємозв’язки, здійснює їх достатньо розвиненою транспортною мережею та характеризується найбільшою кількістю населення та вищим в системі адміністративним статусом, економічним і соціально-культурним потенціалом. Базовими видами таких утворень є міжобласні, обласні, міжрайонні та місцеві системи розселення, кожна з яких зорієнтована на надання певного

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи