Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Глобалізація як фактор культурно-економічної регіоналізації (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Глобалізація як фактор культурно-економічної регіоналізації Глобалізація суспільного розвитку має важливі наслідки для держави. Під впливом цього процесу в кожній окремій країні створюються свої ядра - мегаполіси або найбільш розвинуті регіони країни, через які здійснюється включення економіки країни у світові процеси. Органи центральної влади за цих умов не завжди можуть врахувати специфічність регіональних проблем. Західна Європа, орієнтуючись на методологію нового регіоналізму, остання модифікація якого звучить як “відкритий регіоналізм”, створює нормативне поле, у якому регіони стають активними міжнародними суб'єктами регіональної політики. Документ “Agenda –2000”, де зафіксовані основні положення єврорегіональної політики, підтверджує тенденцію посилення ролі регіонів, що є розвитком загальної ідеї “Європи регіонів”, яка тісно пов'язана з поняттям регіоналізації. В Україні на цей час активно здійснюється науковий пошук змісту поняття регіоналізації як категорії регіоналістики та одного із напрямків регіональної політики, концептуальні основи якої мають відповідати сучасному глобалізаційному (постіндустріальному) етапу розвитку суспільства. Однак поки що створення всеохоплюючих концепцій, які дають цілісну картину наслідків взаємопов'язаних процесів глобалізації та регіоналізації, належить до справ майбутнього. Різні аспекти регіоналізації були проаналізовані вітчизняними дослідниками В. Андерсеном, М.І. Долішнім, В.В. Лісничим, Н.В. Мирною, С.А. Романюком, В.К. Симоненком, В. Фесенком, М. Шаповаленко, М.О. Шульгою тощо. Вони розглянули співвідношення понять регіоналізму та регіоналізації у контексті європейського досвіду, роль та місце регіонів в глобалізаційному процесі, політичні аспекти взаємовідносин “центр – регіони”, можливі моделі регіоналізації, переваги та ризики регіоналізації, роль національної ідеї як процесу реалізації механізму регіональної політики, теоретичні проблеми соціально-економічного районування і вдосконалення адміністративно-територіального устрою України тощо. У цих дослідженнях терміни регіоналізм і регіоналізація розуміються як антоніми централізму і централізації. Узагальнено цей підхід до регіоналізації може бути представлений в категоріях інституційних змін на національному та субнаціональному рівнях, соціально-економічного районування (регіонування), як процес обґрунтування територіального поділу на макрочастини (макрорегіоналізацію) [6, с. 24]. На погляд автора, у цих дослідженнях фрагментарно приділяється увага тим глобалізаційним факторам диференціації регіонів, наслідком впливу яких є нерівне положення внутрішньодержавних регіонів з точки зору їх культурно-економічної конкурентоспроможності на національному і міжнародному рівнях. Загальновизнаним інструментом розв'язання цієї проблеми є регіональна політика розвитку людських ресурсів. Передумовою та механізмом її впровадження в сучасних умовах стає культурно-економічна регіоналізація. Процеси культурно-економічної диференціації регіонів, що відбуваються в умовах глобалізації, та їх вплив на регіональну політику, ще не є достатньо дослідженими, а сам конструкт, яким вони позначаються ще тільки входить в науковий лексикон[14]. Метою цього дослідження є розкриття сутності концепту культурно-економічної регіоналізації, яку окремі автори ще називають геокультурною, новою або постіндустріальною регіоналізацією. З цією метою у статті проаналізовано основні глобалізаційні фактори впливу на регіоналізацію в культурно-економічному відношенні, її особливості в умовах сучасного “сітьового” суспільства в контексті формування новітніх соціальних практик та формування національної самоідентичності. Розкриття змісту концепту культурно-економічної регіоналізації передбачає застосування понятійного арсеналу, який виходить за рамки концептуальних уявлень теорії районування (регіонування), які спираються на визначення меж територій за тими чи іншими ознаками та критеріями. Зважаючи на те, що питанням визначення регіону науковою спільнотою приділено достатньо уваги, ми, не зупиняючись на цьому, відсилаємо до публікацій, де достатньо повно наведені характеристики та зроблено огляд ознак регіонів відповідно до різних дослідницьких підходів [9; 10]. Контекст нашої проблематики потребує врахування досягнень сучасних соціально-філософських теорій, у яких осмислюються ті чи інші реалії

Скачати безкоштовно цей реферат: "Глобалізація як фактор культурно-економічної регіоналізації (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи