Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування (реферат) / Сторінка: 2

Скачати безкоштовно цей реферат

проблем) [3, 364]. Тобто, вони опановували різними підходами до формування етики організації, різноманітними способами вирішення етичних проблем та обґрунтування управлінських рішень з точки зору моралі (Р.Т. Де Джордж). Крім того, консультанти володіють методиками діагностики етико-психологічних проблем й досвідом щодо їх вирішення, спроможні надавати обґрунтовані поради стосовно вияву, запобігання, попередження, управління етичними конфліктами (в тому числі й конфліктом інтересів). Зовнішнє консультування здатне допомогти побачити проблеми не заангажовано та оцінити її неупереджено. Після попереднього ознайомлення з ситуацією, консультант пропонує різні сценарії вирішення проблем, варіанти виходу із кризових, складних в етичному плані ситуацій. При цьому важливим є виявлення не лише переваг, але й недоліків тих чи інших стратегій підтримки етичного клімату, фіксація уваги на їх ефективності в конкретних умовах тієї чи іншої громади. Представники органів місцевого самоврядування почасти незадоволені загальним декларативним характером консультаційних порад, в яких неповною мірою відображена специфіка їхньої діяльності. При здійсненні процесного консультування (тобто співробітництва замовника та консультанта на всіх етапах консультування) консультант має бути відкритим до сприйняття та розуміння специфічних особливостей регіону, професійної діяльності, організації. Врахування соціокультурного та організаційного контексту, існуючих в даній місцевості та в даній організації норм, традицій, стереотипів, установок особливо важливо при консультуванні з питань етики. Консультантам з питань організаційної або професійної етики необхідно співпрацювати з представниками місцевих рад, які відповідають за підтримку етичного компоненту в діяльності органів місцевого самоврядування. Бажання співпраці, налаштованість на діалог, відкритість необхідної для консультанта інформації дуже важливі для отримання повноцінної консультативної допомоги. Сприйняття відповідальними за втілення етичних програм особами консультантів з ворожістю, як тих, хто не знає контексти та здійснює ревізію їхньої діяльності, ускладнює процес такої співпраці та знижує її ефективність. Процес етичної експертизи іноді стає складним для самих експертів —етиків через складність, суперечливість, “закритість” проблеми. Це спонукає до мобілізації не лише професійних, інтелектуальних ресурсів експерта, але й часто до складних духовних особистісних пошуків. За такої ситуації виникає необхідність розширити коло суб’єктів етичного дискурсу, залучити до нього професіоналів-практиків з їхнім знанням контекстів та специфіки професійних проблем, громадян, на яких направлені професійні зусилля спеціалістів, а також науковців, релігійних діячів, управлінців, журналістів тощо. Кордони професії розмикаються не лише для обговорення етичних ракурсів суспільно значимих питань професії, але й для громадського контролю за діяльністю професіоналів. Експерти із питань етики можуть бути задіяними в обговоренні проблем, що виникають в професійній діяльності, в двох іпостасях: як незалежні консультанти та як члени офіційних комісій. Більш оптимальним вважається залучення етиків до складу офіційної комісії, оскільки в цьому випадку етик має вільний доступ до необхідної інформації та можливість брати активну участь в процесі вироблення рішень з врахуванням морального ракурсу. > " h‚ h‚ h‚ h‚ h‚ h‚ h‚ h‚ > ␃ᄃ쒄ሂ桤ā怀쒄愂̤摧ⓕQᄀчне навантаження й вимагає від представників консалтингу не лише професійної компетентності, але й моральної зрілості. Це актуалізує проблеми професійної етики самих консультантів. Так, у відносинах консультантів з представниками органів місцевого самоврядування суттєву роль відіграють особисті та професійні етичні цінності консультантів. Від консультанта очікується вміння тонко відчути внутрішньо-організаційні етичні проблеми та проблеми взаємодій із громадою, здатність вибудувати відносини довіри із замовниками послуг, виваженість, етична чутливість й тактовність у наданні порад щодо впливу на людські відносини, жорстка установка на збереження конфіденційної

Скачати безкоштовно цей реферат: "Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи