Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування У процесі взаємодії органів місцевого самоврядування та консультантів професійно-етичні питання можуть виникати у двох площинах: консультування органів місцевого самоврядування з питань етики; етичні проблеми власне консультаційної діяльності. Нашою метою є означення етичних проблем цих двох аспектів консультативної практики. В публічній політиці етичний вимір є одним із базових вимірів діяльності. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою, з органами виконавчої влади, внутрішньо-організаційні взаємини вимагають етично вивіреної, коректної поведінки. консультанти спроможні надати допомогу органам місцевого самоврядування у питаннях формування етичної складової організаційної культури. Консультаційна допомога з питань етики може надаватися: на етапі створення етичного режиму в органах місцевого самоврядування; в ситуаціях, коли необхідна незалежна оцінка, допомога у вирішенні гострих питань місцевого самоврядування, коли відбуваються „збої” у функціонуванні етичного режиму організації. Для становлення сприятливої, етично чутливої до потреб громадськості атмосфери, створення так званого етичного режиму в органах місцевого самоуправління виникає необхідність в консультативних послугах щодо формування, впровадження та ефективного функціонування „інструментів” підтримки етики. Консультанти можуть надавати допомогу при: діагностиці етико-психологічних проблем в діяльності органів місцевого самоврядування; створенні загальної стратегії етизації їхньої діяльності; формуванні етичних кодексів місцевих органів влади ; здійсненні навчання виборних осіб та персоналу етичним нормам управлінської, службової, професійної етики; проведенні просвітницької роботи в цьому напрямку; створення механізмів контролю за дотриманням етичних кодексів; етичних ревізіях існуючих соціальних програм організації; запровадженні процедур етичної експертизи рішень, що приймаються, тощо. В професійній діяльності етична експертиза (тобто дослідження будь-якого питання етичного ґатунку, що потребує спеціальних знань, з наданням аргументованого висновку) дозволяє здійснити всебічний аналіз тієї чи іншої проблеми з точки зору її етичної коректності. Така експертиза має на меті знайти етично прийнятне рішення, в якому враховані вимоги професії і моральні встановлення суспільства. Етичне консультування може стосуватися як рішень, які приймаються організацією, так і поведінки працівників, тобто мати перспективну або ретроспективну, безособову або особистісну направленість. Потреба в консультаційній допомозі посилюється в періоди організаційних криз, різкого зниження довіри до місцевої виборної влади, коли актуалізується необхідність отримання консультаційних послуг з питань проведення переговорів, відшукування етично задовільного вирішення конфліктів, змін у комунікаціях з громадськістю тощо. Залучення консультантів з питань професійної етики до обговорення проблем організації може бути корисним для вироблення рішень з етичних проблем, для виконання ними функції „соціальної совісті” організації, протидії груповому мисленню та вузькій корпоративності. Деякі фахівці схильні розрізняти діяльність експерта та консультанта. Наприклад, Ю.Сватко вважає, що задачею експертів є оцінка наявного стану справ через необхідний смисловий план минулого як фактично втіленого, а консультантів - оцінка ймовірного стану справ через смисловий план майбутнього незалежно від його фактичного втілення [1, 59]. І хоча існують певні нюанси у роботі консультанта та експерта, зазвичай й консультаційну допомогу, й експертизу можуть здійснювати одній й ті ж самі спеціалісти. Звернення до консультантів обумовлені тим, що останні володіють теоретичних багажем для вирішення етичних проблем організацій: кваліфікацією (вмінням виявляти, аналізувати поняття й проблеми, формувати й оцінювати аргументи та позиції), знаннями (філософських проблем, теорій, припущень, наслідків, і критики різних точок зору, типів аргументацій та схожих проблем), цінностями (розумінням різних точок зору, обґрунтованою підтримкою та оцінкою тих чи інших положень, готовністю ставити під сумнів ключові положення та зацікавленістю в

Скачати безкоштовно цей реферат: "Етика та консультаційна діяльність в контексті розвитку місцевого самоврядування (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи