Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Ефективність локальних спільнот (громад) та криза (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Ефективність локальних спільнот (громад) та криза “Криза в суспільстві, криза в державі – це переломний етап еволюційного розвитку … суспільства й держави” – так характтеризувала ситуацію в Україні ще у 2003 році Тетяна Сербинська [1]. Для нинішньої ситуації констатацію „криза” слід поширити на весь світ. Безумовно, криза дає взнаки у першу чергу на рівні локальних спільнот – територіальних громад. Але розглядати проблеми виходу з кризи чи пом’якшення її наслідків для конкретної громади поза регіональним, національним та глобальним контекстом було б у принципі не вірно, було б марною справою, оскільки не може дати результата наближеного до реальності. Сучасному поколінню українців випала місія відповісти на виклики, що повстали перед ним на рубежі століть, визначитись із шляхами і засобами, які воно має обрати для своєї країни, щоб убезпечити кожному громадянинові держави, кожному членові суспільства гідний рівень життя у найближчому й віддаленому майбутньому. Про які виклики йдеться? Перш за все, це перманентна трансформаційна криза, в якій Україна знаходиться ось вже майже 20 років, має корені як у світовому, так і у національному контексті. Зокрема, під час української трансформації необхідно розв’язати шестиєдине завдання: - розбудова власної державності; - формування єдиної української політичної нації; - утвердження нової (для посткомуністичної України!) системи суспільних цінностей і приорітетів (вищість прав громадян, рівність перед законом, демократія, толерантність, наполегливість у досягненні компромісу і консенсусу тощо); - створення демократичної системи правління; - перехід до сучасної ринкової екосоціальної економіки; - перехід від індустріальної енерго- та ресурсовитратної економіки до економіки знань і послуг. Принагідно відзначимо, що жодне з цих завдань (може, за виключенням першого) не можна вважати завершеним. Другий виклик виник лише наприкінці минулого року. Це глобальна (світова) фінансово-економічна криза, що на фоні триваючої трансформаційної національної кризи в Україні проявилась особливо жорстко. Про ефективність суспільств. Важливо визначити шляхи виходу з кризового стану для подальшого оновлення системи суспільних відносин, налагодження взаємодії держави й громади. Вихід із ситуації можливо знайти, лише відповівши на запитання: “Яке майбутнє ми хочемо отримати? Чого ми бажаємо?” А чого ми бажаємо? Кожна людина бажає щастя. “Людина створена для щастя, як птах для польоту” – крилатий вислів, що визначає сенс людського життя. Але що ж таке щастя? Заглянемо в енциклопедичний словник: “Щастя є поняттям моральної свідомості. Щастя - це стан людини, що відповідає внутрішньому задоволенню своїм буттям, повнотою й осмисленістю життя” [2]. Як бачимо, усвідомлення щастя є суб’єктивним і відносним. Воно залежить від внутрішнього самовідчуття й задоволеності фізичних потреб людини, наявності певного добробуту і безпеки людини та її сім’ї на соціально-прийнятному рівні, задоволеності взаємостосунками з іншими людьми. Із сказаного витікає, що з точки зору кожної окремої людини сенсом існування усіх зовнішніх щодо неї інституцій (органів, підприємств, влади і т.п.) є сприяння цій людині у досягненні стану щастя - “стану задоволеності своїм буттям, повнотою й осмисленістю життя”. Тобто, з точки зору кожного конкретного учасника будь-якої спільноти (держави, країни, громади, ...), ефективність функціонування спільноти у кінцевому рахунку визначається ступенем наближення громадян держави, жителів країни, членів громади до бажаного стану щастя у всій його повноті. Зрозуміло, що у пошуках механізмів підвищення ефективності суспільних організмів, перш за все, маємо оглядатися навкруги і, вивчаючи успішний досвід інших

Скачати безкоштовно цей реферат: "Ефективність локальних спільнот (громад) та криза (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи