Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Досвід та актуальні проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасних умовах (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Досвід та актуальні проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасних умовах Сучасна наукова думка розглядає місцеве самоврядування як єдину можливу модель демократизації і раціоналізації влади на місцях та невід’ємний атрибут громадянського суспільства. Дієвість ж управлінської системи залежить від якості всіх без винятку її складових і за наявності відхилень в будь-якій її ланці не може вважатися достатньою і якісною в цілому. Такою проблемною ланкою для управлінської системи, на жаль, залишається кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування. Так, нам відомі успішні органи місцевого самоврядування, самодостатні адміністрації і яскраві особистості, які спроможні забезпечити якість послуги громадянину і громаді на рівні міжнародних стандартів якості. Не буду називати їх аби не образити тих, кого за браком часу можу не назвати. Між тим, професійна спроможність посадовців місцевого самоврядування не є достатньою, а формування кадрового потенціалу, краще сказати, персоналу органів муніципального рівня має проблеми, які безпосередньо впливають, у кінцевому рахунку, на професіоналізм цієї категорії службовців. Ми вважаємо, що здебільшого проблеми професіоналізації органів місцевого самоврядування пов’язані із системними проблемами, які притаманні місцевому самоврядуванню. Навряд чи є сенс в межах цього виступу робити їх вичерпний перелік, але до деяких з них доцільно привернути вашу увагу, оскільки їх невирішеність буде і в подальшому заважати формуванню професійного персоналу апаратів місцевого самоврядування. Слайд 1. Серед таких системних проблем: відсутність вичерпного переліку управлінських функцій органів місцевого самоврядування і відповідно чіткого розподілу влади між державними органами й органами місцевого самоврядування; неоптимальна кількість територіальних громад в контексті їх самостійності при вирішенні соціальних питань і складності узгоджувальних механізмів; незбалансованість фінансових механізмів забезпечення функціонування місцевої громади з урахуванням відношень між державним (центральним) і місцевими бюджетами. Тільки це вже є причиною суттєвих проблем в організації підготовки муніципальних службовців і фактично не дає підстав для чіткого визначення освітньо-кваліфікаційних вимог для фахової підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Існує і ціла низка внутрішніх проблем, які можна вважати наслідками названих вище системних. Для їх розуміння проаналізуємо склад посадових осіб місцевого самоврядування, підходи до формування якого не змінюються, а це означає, що за наслідками завершеного виборного процесу ризики попереднього періоду залишаються чинними і для нинішнього. Слайд 2. Характеристика працюючих за типами органів. На початок року в органах місцевого самоврядування України працювало 91 тис. 925 посадових осіб місцевого самоврядування. З них 46,7% працюють у сільських та селищних радах, ще 46,8 % – у міських та районних у містах радах, 5% - в районних, і 1,5% - в обласних радах. Слайд 3. Динаміка чисельності посадових осіб. Динаміка зміни чисельності службовців місцевого самоврядування за останні 10 років показує зростання цього показника на 42%, або майже на 38,8 тис. осіб, що кореспондується з такою ж тенденцією у державному секторі управління. Очевидно, це пов’язано із становленням держави і активною розбудовою державних інституцій. Із внесенням змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” молодими вважаються службовці віком до 35 років. Таких в органах місцевого самоврядування, згідно з статистичними даними, в Україні станом на початок 2006 року було 25128 осіб, або всього 27,3% від чисельності всіх посадовців, що значно менше аналогічного показника в державній службі, де він складає майже половину від всіх

Скачати безкоштовно цей реферат: "Досвід та актуальні проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасних умовах (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи