Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Державний земельний кадастр як ефективний інструмент місцевого розвитку та проблеми з його впровадженням в Україні (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Державний земельний кадастр як ефективний інструмент місцевого розвитку та проблеми з його впровадженням в Україні З утвердженням демократії в Україні, відносною стабілізацією макроекономічної ситуації, проблеми, що стоять перед розвитком українського суспільства, дедалі більше ускладнюються. Досягнення України з демократизації та економічного розвитку можуть бути закріплені лише за умови проведення серйозних реформ, спрямованих на створення ефективної інфраструктури, здатної забезпечувати безперебійне функціонування ринкової економіки. Це, зокрема, стосується таких сфер як удосконалення державного управління та місцевого самоврядування, підвищення ефективності функціонування бюрократичного апарату та надання адміністративних послуг, ефективне гарантування та захист прав приватної власності, забезпечення прозорості та ефективності витрачання публічних коштів, а також удосконалення елементів планування та стратегічного управління територіями та ресурсами. Чільне місце в цьому процесі посідає питання запровадження в Україні такого важливого інфраструктурного елементу забезпечення функціонування ринкової економіки та ринку землі як державний земельний кадастр. Світовий досвід свідчить, що для того, щоб земельний кадастр у будь-якій країні був ефективним, він повинен відповідати трьом основним критеріям: 1) кадастр має бути єдиною всеохоплюючою системою, тобто поєднувати в собі як функції обліку земельних ділянок, їх технічної інвентаризації, картографування, економічної та грошової оцінки тощо, так і реєстрації прав власності на земельні ділянки і будівлі та споруди на них та їх обмеження і обтяження; 2) держава має гарантувати достовірність даних земельного кадастру, які можуть використовуватися з адміністративними цілями органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у цивільних правовідносинах та у судових спорах; 3) кадастр має бути зручним для користувачів – органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, – тобто процедури внесення та отримання його даних мають бути чіткими, без дублювання та наявності багатьох інстанцій. В ідеалі внесення та отримання даних земельного кадастру має здійснюватися у форматі єдиного вікна. Впровадження всеохоплюючого державного земельного кадастру гратиме велику роль у формуванні ринку землі в Україні та гарантуванні й захисті прав власності на нерухоме майно. Особливу користь від існування кадастру отримало б місцеве самоврядування, адже його дані стали б базою даних про наявні на тій чи іншій території ресурси, якої так бракує наразі органам місцевого самоврядування. Відтак, кадастр мав би шанси перетворитися на ефективний інструмент забезпечення місцевого розвитку. Ще з 1990-х років в Україні не припиняються спроби запровадити ефективний державний земельний кадастр або його окремі елементи. Дані державного земельного кадастру мали б стати основою для даних по землі містобудівних кадастрів, передбачених ще у 1992 р. Законом України „Про основи містобудування”. В Україні вже здійснюється реєстрація прав на нерухоме майно (крім земельних ділянок) бюро технічної інвентаризації. Міністерством юстиції України вже створені та ведуться Державний реєстр правочинів та Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Державний земельний кадастр фігурує у Земельному кодексі України, прийнятому у 2001 р., та у низці інших законів України із земельних питань. В Україні вже давно діє закон про плату за землю, а у 2003 р. було прийнято закон про оцінку земель. У 2004 р. було прийнято Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, який передбачав створення реєстру, що мав би стати складовою ефективного державного земельного кадастру, проте такий реєстр так і не був створений. Як на центральному, так і на

Скачати безкоштовно цей реферат: "Державний земельний кадастр як ефективний інструмент місцевого розвитку та проблеми з його впровадженням в Україні (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи