Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аспекти законодавчого забезпечення місцевого самоврядування в Україні (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Аспекти законодавчого забезпечення місцевого самоврядування в Україні Система конституційно-правових засад місцевого самоврядування, яка склалася в Україні на сьогодні, визначена Конституцією, Європейською Хартією Місцевого Самоврядування та Законом "Про місцеве самоврядування в Україні". Вона покликана забезпечити функціонування дієздатного, ефективного місцевого самоврядування. Одночасно стан місцевого та регіонального розвитку в Україні характеризується слабким матеріальним, фінансовим, кадровим та іншими ресурсним забезпеченням. Одним з основних факторів посилення ролі місцевого самоврядування є децентралізація влади. Реформування системи місцевого самоврядування повинне передбачити поступове розширення прав територіальних громад, збільшення їх економічної самостійності; оптимізацію принципів розподілу повноважень між місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальна реформа повинна проходити з політичною реформою, яка спрямована на задоволення національних інтересів народу, формування вертикалі влади "сильний президент - сильний парламент – сильний уряд", а також зміцнення позицій місцевого самоуправління, регулювання економіки, верховенства прав людини та громадянина. А також визначити життя українців на десятиріччя вперед у європейському стилі. В Україні досі ще чітко не окреслена ніша місцевого самоврядування у системі влади України. Існуюча модель територіальної організації влади в Україні реалізується через систему "політичного та економічного двовладдя": діють призначені з центру державні адміністрації і обрані населенням місцеві органи влади. Фактично штучно створено соціально шкідливу ситуацію конкуренції, коли обидві структури змагаються за (і без того обмежені) фінансові ресурси, за контроль над власністю. Існування місцевих властей, наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне управління. Згідно статті 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, місцеві власті мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручено ніякому іншому органу [2]. Важливим фактором місцевого та регіонального розвитку є зміцнення його фінансової основи та удосконалення міжбюджетних відносин. Проблеми місцевих бюджетів багатогранні, у багатьох випадках не мають однозначної відповіді, але потребують нагального вирішення. Серед них: Закріплення окремих загальнодержавних податків до доходів місцевих бюджетів ризикує підштовхнути місцеві органи влади до свідомого заниження прогнозованого зростання ресурсів. В Державному бюджеті на 2006 рік не передбачено запровадження інструментів стимулювання розвитку окремих територій, стимулів до нарощування доходів загального фонду Державного бюджету. Щороку виникає проблема нестачі бюджетних ресурсів для виконання наданих законами України повноважень місцевими органами влади [3,4]. ␱怀ꢄ愂Ĥ摧㮝°ጀУ Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування опрацьовується ряд законопроектів. Необхідність їхнього прийняття випливає з Конституції України, потреб суспільства, зобов’язань перед ЄС, Радою Європи, Коаліційної угоди. Значна частина законопроектів стосується удосконалення правового врегулювання діяльності місцевого самоврядування, а саме: «Про місцевий референдум», «Про статус сільських, селищних, міських голів», «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (щодо удосконалення пропорційної виборчої системи)», «Про гарантії виборчих прав громадян» тощо. Потребують розроблення законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України (щодо відкликання депутатів місцевих рад)», «Про територіальний устрій України», «Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування», «Про відкритість і прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «Про внесення змін до Закону України «Про об’єднання громадян» (щодо вдосконалення регулювання діяльності громадських організацій)», «Про громадський контроль в Україні», та потребують розроблення в новій редакції законопроекти: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аспекти законодавчого забезпечення місцевого самоврядування в Україні (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи