Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання Лобізм в широкому розумінні є системою та формою реалізації інтересів певних груп населення, організацій шляхом впливу на законодавчий процес та на рішення виконавчих органів влади. У випадку лобіювання інтересів місцевого самоврядування його предметом є: закони; укази та розпорядження Президента України; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим; рішення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Йдеться про нормативно-правові акти, колегіальні та одноособові управлінські рішення, які у своїй сукупності забезпечують реалізацію прав територіальних громад на місцеве самоврядування. На цей час в Україні створені певні правові умови для здійснення лобіювання інтересів місцевого самоврядування, хоча його правова база має досить загальний характер. До її елементів належать положення ст. 36 Конституції України, яка проголошує право громадян на об'єднання в громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод, задовольняння своїх законних інтересів. Це право конкретизовано в ст.15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як право органів місцевого самоврядування об'єднуватись в асоціації та інші форми добровільних об'єднань. Окрім цього, Україна повинна додержуватись принципів та положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, що надає можливість здійснювати лобіювання, спираючись на підтримку відповідних міжнародних інституцій. Наявна законодавча база є недостатньою для лобіювання інтересів місцевого самоврядування. Ця теза повною мірою стосується й інших сфер лобіювання. Це виявляється у відсутності легітимних механізмів посередництва між громадськістю та органами державної влади, узгодження їх рішень з громадською думкою. Це означає, що органи державної влади на легітимній основі мають право приймати закони та рішення, не зважаючи на позицію громадськості та муніципального руху, який за своєю суттю є виразником її інтересів. Ця проблема лобіювання має досить широкий соціально-політичний контекст, який охоплює ряд питань, пов'язаних із розвитком громадянського суспільства. Хоча лобіювання в сфері місцевого самоврядування в Україні не унормоване спеціальними правовими актами, суб'єкти лобіювання в Україні вже мають досить реальний вимір. До того ж, масштаби лобістської діяльності поступово зростають. В умовах правової невизначеності актуалізується питання, які саме структури найбільш адекватно можуть представляти та лобіювати інтереси місцевого самоврядування. Дієздатним лобі в сфері місцевого самоврядування може виступати муніципальний рух України, тобто громадські організації та уповноважені ними особи, які представляють інтереси суб'єктів самоврядування у відповідних комітетах парламенту, урядових комісіях тощо. По суті така практика вже здійснюється в Україні. Виконання третім сектором ролі головного лобі інтересів місцевого самоврядування відповідає усталеним традиціям світової практики. В багатьох країнах Європи національні асоціації місцевих влад представляють інтереси своїх членів в органах державної влади. В деяких країнах вони мають право законодавчої ініціативи. Проте, головними формами їх роботи, незалежно від наявності права законодавчої ініціативи, є висловлення позицій з приводу того чи іншого законопроекту, внесення пропозицій щодо змін і доповнень до них, оприлюднення своїх заяв стососовно цього, участь у роботі відповідних комітетів парламенту, робочих комісіях уряду. Такі форми спільної роботи не завжди спираються на нормативні акти. Для демократичного суспільства з розвиненою політичною культурою достатньою підставою для співпраці є здоровий глузд та розуміння необхідності суспільного консенсусу. Особливість національних асоціацій місцевих влад полягає в тому, що за своїм статусом і структурною побудовою вони є організаціями-“парасольками”. Вони включають до своєї структури регіональні асоціації з відповідними статутними завданнями, які функціонують на

Скачати безкоштовно цей реферат: "Асоціації органів місцевого самоврядування як суб'єкти лобіювання (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи