Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні Частиною історичної реальності, яка склалася в Україні за роки незалежності, є місцеве самоврядування. Воно стало могутнім рушієм економічних та соціальних перетворень, виявом ініціативи мас. В Україні підготовлено значну кількість нормативних актів, які сприяють розв'язанню широкого кола проблем. Але подальший розвиток місцевого самоврядування зумовлює необхідність прийняття низки принципово нових законодавчих актів, спрямованих на створення економічних, фінансових та інших передумов для реального впровадження принципів місцевого самоврядування. Нині невідкладною справою є внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Загалом цей закон відповідає принципам місцевого самоврядування, проголошеним в Європейській Хартії про місцеве самоврядування. Однак, діюча модель компетенції органів місцевого самоврядування не узгоджується з окремими вимогами Конституції України. Це породжує непорозуміння у взаємовідносинах представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування. Необхідною умовою успішного проведення муніципальної реформи є розробка нових законів, у тому числі й стосовно проблем адміністративно-територіального устрою. Без удосконалення територіальної організації державної влади та місцевого самоврядування, вирішення проблем випереджаючого розвитку, подолання втрат економіки та соціальної сфери неможливе. Центральним питанням для місцевого самоврядування є реалізація конституційних положень про територіальні громади. Базовий закон про місцеве самоврядування досить уривчасто торкається проблем природи територіальної громади, що ускладнює їх подальший розвиток. Саме розробкою проекту закону про територіальні громади займаються зараз експерти Товариства науковців по сприянню муніципальній реформі, Асоціації міст України, Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України за підтримки Світового Банку. Нині здійснюється процес порівняння різних експертних позицій, проводиться ґрунтовний аналіз пропозицій до проекту Закону "Про територіальну громаду". еформи є бюджетна реформа. Бюджетна політика України, особливо в другій половині 90-х років, увійшла в глибоку суперечність з Конституцією держави, законодавством про місцеве самоврядування та іншими законами. Основою для поступового зміцнення місцевих фінансів є децентралізований варіант міжбюджетних відносин. Модель, побудована на централізованому розподілі ресурсів серед регіонів сьогодні вже застаріла і неефективна. Проте центральна, регіональна і місцева влади не мають єдиного узгодженого підходу до того, яким чином має здійснюватися бюджетна реформа. Вже зрозуміло, що бюджетна реформа буде складною і тривалою. Прикладом для нас може стати досвід Польщі, де згідно концепції адміністративної реформи повна бюджетна автономія органів місцевого самоврядування буде введена лише у 2002 році. Попередньо необхідно врегулювати правовий статус центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також статус і функції органів місцевого самоврядування як на рівні територіальних громад, так і на регіональному рівні. Експерти говорять про необхідність розробити та прийняти закон “Про делеговані повноваження", в якому було б визначено перелік цих повноважень, основні принципи їх фінансування та відповідальності за їх виконання. Актуальність розробки та прийняття цього закону зумовлена відсутністю правового регулювання застосування в практичній нормотворчій та правозастосовчій діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування реалізації делегованих повноважень. Така ситуація заважає ефективно виконувати місцевими органами влади свої функції, стримує проведення адміністративної реформи, в тому числі в частині децентралізації послуг населенню. Окрім цього відсутність системи контролю за використанням делегованих повноважень створює підґрунтя для зловживання місцевими державними та муніципальними чиновниками своїм службовим становищем. Таким чином через прийняття необхідних законодавчих актів здійсниться поступове, поетапне реформування міжбюджетних взаємовідносин. Надання органам місцевої влади більшої бюджетної самостійності стане істотним чинником підвищення ефективності функціонування державної влади, державного управління

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи