Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування В умовах неефективних політичних та економічних практик раціональні рішення політиків спричиняють нераціональні наслідки. Одним із способів раціоналізації процесів територіального розвитку має стати локалізація (формування на локальному рівні) новітніх соціальних практик, узгоджених із світовими стандартами. Становлення й розвиток публічної самоврядної влади, місцевого самоврядування й підвищення діяльності його органів нерозривно зв’язані з інноваційними процесами на локальному рівні. Саме тут удосконалення управлінської поведінки й мислення служить реалізації першочергової мети – підвищити роль наукових факторів у локально-регіональних процесах і активізувати психологічний, творчий потенціал не тільки муніципального й регіонального управлінського персоналу, але й рівень соціальної активності та причетності членів територіальної громади до вирішення питань, що переслідують колективний інтерес. Провідними акторами цих змін поряд з органами влади є функціональні організації, діяльність яких побудована на технологічній, а не на політичній основі. Їх представники позбавлені надмірної ідеологізованості, схильні до більш глибокого розуміння процесів територіальної динаміки. Свої знання вони намагаються використовувати як інструмент впливу на політичні рішення. У сфері територіального розвитку можуть функціонувати різні види практикуючих спільнот (організацій, що практикують впровадження знання в практику діяльності органів місцевого самоврядування). Інтелектуальними локомотивами цього процесу є неурядові організації, які спеціалізуються на наданні консалтингової допомоги органам місцевого самоврядування. В цьому сенсі узагальнено ми можемо називати їх суб'єктами муніципального консалтингу. Ці організації спроможні забезпечити соціальну рефлексію щодо мінливих уявлень про регіональну ідентичність та відчуття територіальної близькості, висувати ідеї щодо формування новітніх соціальних практик на основі сучасних знань. Це дозволяє вважати такі організації основними акторами формування інноваційних соціальних та управлінських практик. Ця роль, звісно може бути реалізована, якщо місцева влада буде налаштована на відповідні зміни. Суб'єкти муніципального консалтингу можуть суттєво підвищити компетентність рішень різних рівнів влади з питань політико-адміністративного управління (тобто питань, які потребують розробки місцевої політики та її реалізації через виконавчий апарат). Найбільш важлива сфера їх компетентності пов’язана з прийняттям стратегічних рішень на всіх рівнях територіальної організації влади, що пов'язано передусім зі стратегічним плануванням. Фахові консультанти спроможні компенсувати недостатність у місцевих політиків та представників виконавчих органів знань з наукових основ управління територіальною громадою, політичного менеджменту, інструментарію економічного та соціального аналізу. Участь консультантів на стадії підготовки стратегічних управлінських рішень, нормативно-правових актів та проектів, їхня громадська та професійна експертиза є одним із резервів підвищення рівня та культури політико-адміністративного управління. Для ефективного функціонування суб'єктів муніципального консалтингу різної спрямованості мають скластися певні інституціональні практики, що базуються на сприятливих правових нормах, нових традиціях та усталених формах співробітництва між владою та суб’єктами суспільства – організаціями різної форми власності. Інакше кажучи, мають відбутись процеси інституціоналізації консалтингової форми діяльності. В Україні консалтинг для органів публічного управління знаходиться на етапі становлення. Основна проблема, яка заважає становленню системного консалтингу у сфері розробки стратегічних рішень органів влади полягає в тому, що в Україні збереглась ієрархічна модель вироблення політики, яка відсторонює центри аналізу політики від цього процесу, відсутність зацікавленості представників влади у об'єктивному аналізі існуючих проблем. Наслідком цього є ускладнення прозорого обговорення ідей, досягнення консенсусу як усередині місцевої ради так й поза неї щодо шляхів розв’язання проблем у різних галузях муніципальної політики розвитку. Виправлення цієї ситуації значною мірою залежить від розвитку сфери консалтингу для органів публічної влади,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування (реферат)"


Інші реферати в категорії: Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи