Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аналіз забезпечення робочої сили (курсова) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Курсова робота на тему: “Аналіз забезпечення робочої сили” Зміст стор. Вступ 6 1. Економічна сутність оплати праці, види та форми оплати праці 11 2. Аналіз забезпечення робочої сили і використання трудових ресурсів 19 3. Аналіз витрат на оплату праці 26 3.1. Аналіз використання фонду оплати праці 26 3.2.3.2. Аналіз факторів, що впливають на абсолютне відхилення по фонду оплати праці 32 3.3. Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці і заробітної плати 36 4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи 39 Висновки 44 Список використаних джерел 47 Додатки 49 Вступ В системі управління сучасним виробництвом економічний аналіз господарської діяльності відіграє важливу роль. За його допомогою створюється надійне інформаційне забезпечення необхідне для прийняття відповідних рішень. В сучасних умовах для прийняття відповідних рішень, самостійності підприємств, впровадження економічних методів управління, сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність щодо контролю за господарською діяльністю підприємств, залучення уваги керівництва до процесів, що проходять на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації, яка б забезпечувала прийняття обґрунтованих рішень. У зв’язку з цим зростає роль економічного аналізу, який забезпечує достовірну інформацію про наявність і використання ресурсів підприємств, і в першу чергу - розрахунків з оплати праці. Аналіз розрахунків з оплати праці - один із самих важливих і складних ділянок роботи, який вимагає точних і оперативних даних, де відображають зміни в чисельності працівників, затратах робочого часу, категоріях працівників, здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів. Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці»[2] заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Цей закон визначає економічні, правові та організаційні заходи оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й договірного регулювання оплати праці спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати. Метою економічного аналізу господарської діяльності є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та звітності, яка дає об’єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб’єкта господарювання. В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в організації праці та її оплати. Це пов’язано з економічною кризою, масовим спадом виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості робітників та службовців, інженерно-технічних працівників. В сучасних умовах оплата праці залежить не тільки від результатів праці працівників, але й від ефективності діяльності підприємств. Підприємствам слід відмовиться від надто жорсткої тарифної системи і розробляти нові гнучкі системи оплати праці зокрема, такі, які допускають розділ між робітниками частки прибутку підприємства. Економічна ситуація, що склалася в Україні, явно засвідчує, що процес реформ наштовхує на обмежену соціальну політику, а падіння життєвого рівня адекватно скорочує соціальну базу реформ. Проблема оплати праці виступила тепер на перший план при оцінці економічного та соціального розвитку України. У зв’язку з цим, постає глобальне питання удосконалити систему оплати праці, зробити її відповідно перехідного періоду, найголовніше-вирішити питання щодо погашення заборгованості заробітної плати. Основними завданнями аналізу розрахунків з оплати

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аналіз забезпечення робочої сили (курсова)"


Інші реферати в категорії: Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика