Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Елементи практичної риторики (урок) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

УРОК Елементи практичної риторики Вступ. Мета Дати учням поняття про риторику, її види, історію розвитку; розвивати навички мовлення; виховувати бажання опанувати ораторське мистецтво. Обладнання Книга Іржі Томана "Мистецтво говорити", роздавальний дидактичний матеріал, тлумачний словник. Тип уроку. Вивчення нового матеріалу Хід уроку I. Організаційний момент II. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності Кожна людина хоче правильно і красиво говорити, легко встановлювати зв'язки зі своїми близькими, з іншими людьми довкола себе, знаходити друзів, діставати задоволення від життя. Цьому сприяє вивчення практичної риторики. Запишемо епіграф уроку і план, за яким працюватимемо. Істинне красномовство - це уміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба. Ф. Ларошфуко ПЛАН 1. Поняття про риторику 2. Форми красномовства 3. Дещо з історії розвитку риторики 4. Головне в ораторському мистецтві: а)... володіння словом; б)... власний стиль; в) ... уміння захопити слухача. 5. Риторика - наука чи мистецтво? (Підпункти 4 пункту плану учні запишуть після опрацювання листа відомого англійського письменника Ф.Честерфілда до сина. Відповідь на 5 пункт плану учні дадуть в підсумковій бесіді). III. Вивчення нового матеріалу Лекція з елементами бесіди. 1. Що таке "риторика"? Риторика в перекладі з грецької - мистецтво виголошення промов; це теорія ораторського мистецтва, наука про вміння говорити гарно. Красномовство (за словником) - ораторський талант, здатність, уміння говорити красиво, переконливо Ораторське мистецтво - це мистецтво побудови публічного виголошення промови з метою здійснення бажаного впливу на аудиторію. Суть риторики - взаємини аудиторії та оратора. Оратор - це той, хто виголошує промови, володіє даром виступати перед аудиторією. 2.Більшість сучасних дослідників виділяють такі форми красномовства: соціально-політичне (на зборах, мітингах, на радіо, телебаченні, тощо); парламентське (на сесіях Верховної Ради); академічне (доповідь, реферат, огляд, дискусія, лекція, бесіда, тощо); соціально-побутове (ювілейні, похвальні, надмогильні промови, тости, анекдоти тощо); судове (звинувачувальні, захисні, самозахисні промови); агітаційно-пропагандистське (лекції); дипломатичне; військове (промова-наказ, настанова, заклик) рекламне; церковно-богословське. 3. Дещо з історії розвитку риторики (вставки 1,2,3,4,5). Учні читають чи розказують знайдений матеріал про Сократа, Платона, Демосфена, Цицерона). 4. Головне в ораторському мистецтві. (Уважно прослухати лист Ф.Честерфілда до сина, назвати головні вимоги до оратора і записати їх). а) володіння словом, фразою; б) стиль оратора; в) уміння захопити слухача. 5. Зачитування правил риторики. 6. Читання учнями взірців красномовства Феофана Прокоповича "Про похвалу красномовства і передусім про його переваги"; Пантелеймона Куліша "Слово над гробом Шевченка". 7. Підсумок уроку. Бесіда з учнями. - Що вивчає риторика? - Чому мистецтво красномовства має велике значення? - Хто такий оратор? - Що таке красномовство? - Назвіть імена відомих ораторів. - Риторика - наука чи мистецтво? 8. Домашнє завдання. 1. Вивчити відомості про риторику, форми красномовства. 2. Визначити виражальні засоби риторики. Дещо з історії розвитку риторики Риторика виникла в стародавній Греції. Як і епос, драма, музика, скульптура, архітектура, вона вважалась мистецтвом, творчістю, її величами "Царицею всіх мистецтв". У стародавній Греції риторика була вагомою складовою частиною суспільного життя. Хто розпочинав перед судом свій позов, повинен був сам виголосити промову. Іноді давав написати промову досвідченим фахівцям, які розробляли теорію риторики: підбір доказів, удосконалення фраз з метою посилення їх впливу. Стародавні афіняни так кохалися в красі усного слова, що їх іноді називали любителями слухати. Художня риторика як

Скачати безкоштовно цей реферат: "Елементи практичної риторики (урок)"


Інші реферати в категорії: Риторика, ораторське мистецтво