Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Договір щодо надання рекламних послуг (бланк)

Скачати безкоштовно цей реферат

ДОГОВІР TC "ДОГОВІР" щодо надання рекламних послуг TC "щодо надання рекламних послуг" м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р. РЕКЛАМІСТ: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: _______________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а РЕКЛАМІСТ зобов’язується виконати наступну роботу з реклами __________________________________________________________________. Опис об’єкту реклами: _____________________________________________________. Опис реклами (спосіб) або послуги: __________________________________________. Дата надання послуги (проведення рекламної акції): ____________________________. Обсяг: ___________________________________________________________________. Умови: ___________________________________________________________________. Примітка: При занадто великому описі всіх цих параметрів складається окремий опис. У цьому випадку в тексті договору зазначається: "Опис ____________ міститься у додатку № _____ до Даного Договору та є його невід’ємною частиною". 2. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА РЕКЛАМІСТ бере на себе виконання наступних робіт: 2.1. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в ______ денний термін з дня підписання договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт. Програма після її затвердження є невід’ємною частиною Даного Договору. 2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи). 2.3. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів не допускається. 2.4. Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами. 2.5. Розміщує рекламу: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________. (вказати, яку і де) 3. ОБОВ’ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов’язання: 3.1. Затверджує програму робіт з реклами. 3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню. 3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг). 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА 4.1. Роботу, виконану РЕКЛАМІСТОМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у сумі ________ ________________ грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА. 4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА 100% передоплати. 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 5.1. Даний Договір дійсний від _____________________ до ______________________ . Узгоджуються наступні проміжні етапи: 5.1.1. Розробка ескізів __________________________________________________________. 5.1.2. Затвердження ескізів ______________________________________________________. 5.1.3. Розробка оригінал-макета __________________________________________________. 5.1.4. Тиражування ____________________________________________________________. 5.1.5. Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами ______________________________________________________________________________. 5.1.6. Розміщення реклами _________________________________, у відповідності до п.2.5. 5.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках: а) незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами. Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу; б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Даним Договором РЕКЛАМОДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства. 6.2. У випадку дострокового розірвання договору на підставах, названих у п.5.2 Даного Договору, витрати, які здійснив РЕКЛАМІСТ, відшкодуванню не підлягають. 6.3. РЕКЛАМІСТ не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується (послуг). Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Скачати безкоштовно цей реферат: "Договір щодо надання рекламних послуг (бланк)"


Інші реферати в категорії: Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю