Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Прогалини та колізії права, що застосовується при розгляді корпоративних спорів (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Прогалини та колізії права, що застосовується при розгляді корпоративних спорів Динамічний розвиток корпоративних правовідносин впродовж, щонайменше, останніх п`яти років зумовив ряд змін до нормативно-правових актів, якими врегульовані вказані відносини [1]. Такі зміни повязані із обширністю категорії судових спорів, предметом яких є різного роду порушення корпоративних прав. Крім того, з метою однакового і правильного застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права у розгляді справ, що виникають з корпоративних правовідносин, Президією Вищого господарського суду України (далі - ВГСУ) було надано Рекомендації № 04-5/14 від 28.12.2007 (далі - Рекомендації), зокрема, щодо підвідомчості і підсудності вказаних справ, а також визначено особливості розгляду спорів, пов`язаних із реалізацією, захистом, набуттям та припиненням корпоративних прав, визнанням установчих документів господарських товариств повністю або частково недійсними, договірним регулюванням і застосуванням іноземного права у корпоративних правовідносинах тощо. Тим не менше, вказані Рекомендації внесли додаткових непорозумінь, як у правову науку, так і у практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних правовідносин, запровадивши ряд юридичних колізій, та не заповнивши прогалин, на яких закцентовано увагу у цьому дослідженні. Так, зокрема, п.4 ч.1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачає такий склад сторін корпоративного спору: 1) учасник (акціонер, засновник) господарського товариства, в тому числі такий, що вибув, та товариство або 2) учасники (акціонери, засновники) господарського товариства у спорі між ними, пов`язаному із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням цього товариства. Вказівка на цю ж норму як на таку, з вимог якої слід виходити судам при вирішенні корпоративних спорів, міститься, також, і у п.1 Рекомендацій Президії ВГСУ. В ході аналізу наданих Рекомендацій, доходимо висновку, що до спорів між учасниками (акціонерами, засновниками) господарського товариства, в тому числі такими, що вибули, та товариством можна віднести: - спори про визнання недійсними правочинів, укладених товариством, якщо позивач обгрунтовує вимоги порушенням його корпоративних прав (п.1.2. Рекомендацій); - спори про визнання недійсними рішень про виключення учасника з товариства, а також визначення і стягнення вартості частки майна, належної до сплати учаснику який вибув (вийшов) із товариства (п. 1.1., п.1.3. Рекомендацій); - про визнання недійсним рішення загальних зборів, у звязку із недотриманням вимог законодавства та установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, в тому числі рішень про обрання, звільнення, відкликання тощо керівників та інших посадових осіб господарських товариств (абзац 2 п.1.12. Рекомендацій). Однак, як вбачається із наведеного вище, у позові, предметом якого є будь-який із зазначених вище, позивачем може бути лише учасник (акціонер, засновник). В той же час, із змісту п.4 ч.1 ст.12 ГПК Українти, а також п. 1.1. Рекомендацій вбачається, що у цій категорії позовів позивачем може бути, як учасник (засновник, акціонер), так і саме товариство. При цьому, Рекомендації не містять вказівки на жодну із підстав подання позову товариством до учасника (засновника, акціонера) та на предмети таких позовів, що залишає невирішеним питання віднесення окремих із них до корпоративних тощо. Із змісту Рекомендацій Президії ВГСУ вбачається також і те, що корпоративні спори можуть виникнути внутрішньо між учасниками (акціонерами, засновниками), тобто у вказаних осіб між собою, з приводу створення, припинення товариства та управління його діяльністю (п.1.1. Рекомендацій, п.4 ч.1 ст.12 ГПК

Скачати безкоштовно цей реферат: "Прогалини та колізії права, що застосовується при розгляді корпоративних спорів (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)