Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Про поняття Протизаконне насильство, Тяжка образа та Систематичне знущання в складах злочинів, передбачених в ст.116 та ст.123 КК України (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Про поняття “Протизаконне насильство”, “Тяжка образа” та “Систематичне знущання” в складах злочинів, передбачених в ст.116 та ст.123 КК України В КК України 2001 р. про стан сильного душевного хвилювання вказується в ч. 4 ст. 36, ч. 3 ст. 39, п. 7 ст. 66, ст. 116, ст. 123 КК України. При цьому в ст. 116 КК України виникнення такого стану пов’язується тільки з протизаконним насильством, тяжкою образою або систематичним знущанням з боку потерпілого, а в ст. 123 КК України лише з протизаконним насильством чи тяжкою образою з боку потерпілого. В юридичній літературі немає єдності поглядів з приводу того, що саме треба розуміти під термінами “протизаконне насильство”, “тяжка образа” та “систематичне знущання”. Ці питання в своїх працях детально досліджували А.В. Байлов, С.В. Бородін, Л.А. Остапенко, О.М. Попов, Б.В. Сідоров, О.Д. Сітковська, В.В. Сташис, Т.Г. Шавгулідзе та багато інших вчених. Разом з тим багато проблем і на сьогодні залишаються спірними. До таких питань можна віднести такі: 1) чи охоплюється поняттям “насильства” тільки протиправний фізичний вплив на особу? 2) що входить в зміст поняття “погроза”, якщо погрозу відносити до насильства? 3) чи повинно бути таке насильство кримінально-протиправним і чи повинно воно бути протиправним взагалі? Окремі вчені вважають, що поняттям насильства охоплюється тільки протиправний фізичний вплив на особу. Обгрунтовують вони свою точку зору тим, що терміни “насильство” та “погроза” окремо використовуються законодавцем при формулюванні деяких складів злочину. Це і дає підстави розглядати їх як окремі поняття, а під поняттям “насильство” розуміти лише протиправний фізичний вплив на особу [1, с. 85-86; 2, с. 24]. Проте більшість науковців все ж таки визнають, що під насильством треба розуміти як протиправний фізичний, так і протиправний психічний вплив на особу [3, с. 184-185; 4, с. 21-23; 5, с. 63; 6, с. 90; 7, с. 10]. Таку ж позицію щодо розуміння насильства висловив і Пленум Верховного Суду України в п. 23 постанови від 7 лютого 2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”. Розуміння фізичного насильства практично не викликає дискусій в літературі. Так, під фізичним насильством розуміють будь-який фізичний вплив на людину, що може спричинити біль, тілесні ушкодження або смерть. До такого насильства можна віднести: побої, заподіяння тілесних ушкоджень, позбавлення або обмеження волі, вбивство, зв’язування, згвалтування, викрадення людини тощо [7, с. 10]. Проте розуміння психічного насильства, зокрема змісту погроз, є досить дискусійним в науці кримінального права. Так, окремі науковці вважають, що зміст психічного насильства вичерпується погрозою заподіяти фізичне насильство [8, с. 51]. Інші вважають, що психічне насильство – це реальна погроза спричинити не тільки фізичну, але й майнову чи моральну шкоду [6, с. 90; 3, с. 184-185]. Найбільш повно за змістом, на наш погляд, визначення психічного насильства подає А.В. Байлов. На його думку, це вчинений у будь-якій формі поза (або проти) волі та свідомості потерпілого протиправний психічний вплив на нього. Цей вид насильства охоплює погрози: завдати фізичної шкоди (вбивством, тілесним ушкодженням тощо), заподіяти майнову шкоду (знищенням або пошкодженням майна), нанести моральну шкоду (розповсюдженням відомостей, що ганьблять особу або його родичів, та ін.) [7, с. 10]. Щоправда, тяжко погодитися з тим,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Про поняття Протизаконне насильство, Тяжка образа та Систематичне знущання в складах злочинів, передбачених в ст.116 та ст.123 КК України (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)