Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Принципи співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо прав людини (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Принципи співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо прав людини Проблема співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо прав людини охоплює питання впливу міжнародного права на формування норм національного права, співвідношення міжнародних договорів та внутрішнього законодавства держави, а також “роль міжнародного права у прийнятті конкретного рішення, що грунтується на існуючих державних законах, ефективність контролю та можливість санкцій міжнародного права, внутрішньої юрисдикції держави” [2, с. 52]. Існує три концепції співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права: моністична, що виходить з примату (верховенства) внутрішньодержавного права; моністична, що грунтується на верховенстві міжнародного права; та дуалістична, що розглядає міжнародне та внутрідержане право як дві різні правові системи [8, с. 212]. На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин є визначальною моністична теорія верховенства міжнародного права, хоча вона й зазнала ґрунтовних змін. Саме тому, при визначенні співвідношення міжнародного та внутрідержаного права слід зважати передусім на принципи міжнародного права. Вихідною точкою при цьому, беззаперечно, буде принцип суверенної рівності держав, оскільки підтримка міжнародного правопорядку можлива лише за умови повної поваги юридичної рівності учасників. Суверенна рівність держав є основою сучасних міжнародних відносин, що відображено в п. 1 ст. 2 Статуту ООН, який проголошує, що “організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її учасників”. Схоже формулювання містить і Декларація про принципи міжнародного права (1970). Це означає, що кожна держава зобов’язана “поважати суверенітет інших учасників системи, тобто їх право в межах власної території здійснювати законодавчу, виконавчу, адміністративну та судову владу без будь-якого втручання з боку інших держав, а також самостійно проводити свою зовнішню політику” [17, с. 28]. В Заключному акті НБСЄ (1975) держави взяли на себе зобов’язання не лише дотримуватися принципу суверенітету, але й “поважати права, притаманні суверенітету”. Тобто у взаємовідносинах держави повинні брати до уваги “різницю в історичному та соціально-політичному розвитку, різноманітність позицій і поглядів, внутрішні закони та адміністративні правила, право визначати і здійснювати на свій розсуд і згідно з міжнародним правом відносини з іншими державами” [17, с. 30]. До елементів принципу суверенної рівності відноситься право держав належати до міжнародних організацій, бути чи не бути учасниками двосторонніх чи багатосторонніх договорів. Звідси робимо висновок щодо необхідності застосування принципу співпраці між державами. Цей принцип знайшов відображення у Статуті ООН, де закріплено, що держави зобов’язані “здійснювати міжнародну співпрацю у розв’язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру”, а також “зобов’язані підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою застосовувати ефективні колективні заходи”. Реалізація зазначених принципів можлива лише за умови дотримання принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. Відповідно до п. 2 ст. 2 Статуту ООН “всі члени Організації Об’єднаних Націй добросовісно виконують взяті на себе зобов’язання, щоб забезпечити їм всім в сукупності права і переваги, що витікають з належності до складу Членів Організації”. Згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів “кожний діючий договір є обов’язковим для його учасників і повинен ними добросовісно виконуватися”. Сфера дії цього принципу була суттєво розширена в Декларації про принципи міжнародного права (1970 р.), згідно з якою кожна держава зобов’язана добросовісно виконувати зобов’язання, взяті нею відповідно до Статуту ООН, зобов’язання, що витікають із загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, а також зобов’язання, що витікають з міжнародних договорів, дійсних згідно загальновизнаних

Скачати безкоштовно цей реферат: "Принципи співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо прав людини (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)