Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Права людини інститут прав людини: до характеристики вихідних засад (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Права людини інститут прав людини: до характеристики вихідних засад Однією з неодмінних передумов глибинного пізнання природи та закономірностей інституту прав людини є з’ясування та формулювання системи його визначальних засад. Це питання було і є предметом наукових досліджень багатьох учених. Зокрема, серед праць вітчизняних дослідників заслуговують на увагу наукові доробки Б. Ебзєєва, І. Ковалева, Л. Расказова, П. Рабіновича, П. Упорнова, серед зарубіжних – Д. Донеллі, Ж. Ніва, Г. Цахера. Ознайомившись з цими працями, можна мати певне уявлення щодо цієї проблеми. Разом з тим гадаємо, що рівень сучасного пізнання досліджуваного феномену потребує її розгляду під дещо іншим кутом зору існуючих напрацювань та запропонувати оновлене її бачення цієї проблеми. Аналіз правничої літератури, доступної автору, дає можливість виділити таку систему вихідних засад інституту прав людини: загальність та формальна рівність можливостей, які становлять інститут прав людини, щодо усіх однойменних суб’єктів; невідчужуваність (невід’ємність) таких можливостей; даність таких прав людині від природи (природність). Незважаючи на певну термінологічну уніфікацію наведених засад інституту прав людини, їхні змістові інтерпретації, обстоювані певними групами вчених-правознавців, істотно відрізняються. Розглянемо детальніше кожну з вищенаведених ознак феномену прав людини. Права людини мають бути загальними та рівними для всіх суб’єктів, що означає, передусім, формальну однаковість можливостей за їхніми стартовими показниками. Йдеться, власне, про первісні формально рівні умови, необхідні для реалізації відповідних прав людини [1, с .7]. Незважаючи на самоочевидність значення цієї засади феномену прав людини, зауважимо, що принцип рівності далеко неоднозначно оцінюється у деяких з так званих незахідних культур. Справа у тому, що положення сучасної концепції прав людини, яка чи не найбільше розроблена практикою міжнародних судових органів (Європейського суду з прав людини, Суду справедливості Європейських Спільнот), повною мірою застосовуються до врегулювання так званих горизонтальних відносин, тобто відносин індивідів поміж собою (скажімо, ч. 2 ст. 16 Загальної декларації прав людини, за яким "шлюб укладається на основі вільної та повної згоди сторін"). Власне, "наступ" прав людини на цю горизонтальну (приватну) сферу, а, відповідно, ламання усталених стереотипів у сфері відносин чоловіків та жінок, дітей та батьків, саме й і зумовили несприйняття (як з боку офіційної влади відповідних держав, так і з боку певних груп їхнього населення) цієї концепції у низці незахідних культур. У формально-юридичній площині в правових, зокрема міжнародних, актах з прав людини ознака рівності набуває відображання у формі заборони дискримінації. Водночас зрозуміло і те, що сам процес реалізації відповідних прав, так чи інакше, відбувається у прямій залежності від особистих задатків, здібностей людини. Тому фактичні результати реалізації однакових за своїми стартовими показниками прав людини не можуть бути однаковими. Конкретизуючи поняття загальності та рівності, деякі автори посилаються на антропоцентричні ознаки людини, які, як свідчить історичний досвід людства, нерідко були підставою для відмови їй у наданні тих або інших прав. Йдеться, скажімо, про такі ознаки, як раса, колір шкіри, стать, національна належність, соціальне походження, майновий стан та й деякі інші, приблизний перелік яких міститься у міжнароднх актах з прав людини (до речі, офіційною позицією Європейського суду з прав людини виступає постулат, за яким вичерпний перелік таких ознак не може бути закріплено з огляду на постійну диверсифікацію суспільного життя, а, відповідно, й на неможливість передбачити, а відтак і вичерпно

Скачати безкоштовно цей реферат: "Права людини інститут прав людини: до характеристики вихідних засад (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)