Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій Зміст соціального ефекту як мети здійснення інвестицій в чинному законодавстві не розкрито. В ст. 1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. через поняття “інвестиції” визначається мета вкладення інвестицій як створення прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. В юридичній літературі панують неоднозначні думки щодо доцільності існування такої самостійної мети інвестиційної діяльності як досягнення соціального ефекту. Так, Г. Виноградова стверджує, що встановлення такої мети здійснення інвестиційної діяльності не відповідає економічній сутності самого інвестування, адже основна економічна ознака інвестицій - це їх прибутковість.1 О.Е. Сімсон вважає, що інвестиційною діяльністю варто визнати тільки ту діяльність, яка спрямована саме на одержання прибутку, тому що діяльність з метою досягнення соціального або іншого нематеріального ефекту не відповідає економічній суті інвестування, яка полягає в процесі збільшення капіталу2 Аналогічну позицію відстоює і Ю. С. Шемшученко: інвестиція - це не безвідплатна допомога, не позика, а цінності, які вкладаються з метою одержання прибутку3 Економісти О. Д. Рябченко, Г. Г. Тарасенко, П. В. Цибань, О. М. Чаленко вважають, що визначення в законодавстві здійснення інвестицій з метою одержання соціального ефекту є неточним. Цей ефект може досягатися не від прямих інвестицій в підприємство, а через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і відповідних надходжень до держбюджету, що використовують на фінансування соціальних програм.4 Таким чином, наведена точка зору щодо коментованого питання зводиться до того , що досягнення соціального ефекту не є самостійною метою інвестування, а досягається завдяки отриманню прибутку. Аналогічний погляд на це питання має А. В. Омельченко. Він узагальнює дві мети і вважає, що інвестування здійснюється з метою отримання (доходу) та досягнення соціального ефекту5 Г. Виноградов також вважає, що суспільно корисний ефект досягається не з огляду на те, що він є метою інвестування, а внаслідок досягнення мети інвестиційної діяльності - отримання прибутку6 Таким чином, на противагу вимогам інвестиційного законодавства, в юридичній та економічній літературі чітко закріпилася позиція щодо наявності однієї самостійної мети інвестування - отримання прибутку (доходу). Досягнення ж соціального ефекту можливе тільки внаслідок отримання прибутку. В зарубіжній літературі також не виокремлюється досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій. Так, під категорією “інвестиція” (investment), як правило, розуміють використання грошей для збільшення в майбутньому їх вартості і отримання прибутку (placing of money so that it will increase in value and produce an income).7 В ст. 1 Федерального Закону Російської Федерації “Про іноземні інвестиції в Російській Федерації, що здійснюються у формі капітальних вкладень” від 25 лютого 1999 р. встановлено, що метою здійснення інвестиційної діяльності є отримання прибутку та (або) досягнення іншого корисного ефекту. В Законі про іноземні інвестиції В’єтнаму у визначенні іноземних інвестицій відсутній такий критерій як отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту8 Отже, в законодавстві інших держав не заперечується існування самостійної мети здійснення інвестицій - досягнення соціального ефекту. Ведучи мову про досягнення соціального ефекту, слід зважати на те, що останній може бути двох видів: особистий та суспільний. Особистий соціальний ефект досягається при звичайних споживчих відносинах, що не пов’язані з інвестуванням. Суспільний соціальний ефект не має індивідуального характеру і поширюється на необмежене (чи визначене) коло осіб. Слід погодитись з Г. Виноградовою та іншими вченими стосовно

Скачати безкоштовно цей реферат: "Досягнення соціального ефекту як мета здійснення інвестицій (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)