Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Досвід Європейського співтовариства дотримання прав і свобод громадян (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Досвід Європейського співтовариства дотримання прав і свобод громадян Основні засади прав людини – повага до життя і гідності кожної окремої особи – притаманні більшості великих релігій та філософських учень світу. Права людини не треба ні купувати, ні отримувати як винагороду, ні успадковувати: вони називаються “невід’ємними”, оскільки ніхто і за жодних підстав не має права позбавити іншу людину цих прав. Це означає, що вони належать кожному незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших поглядів, етнічного або соціального походження, майнового стану, народження чи якихось інших обставин. Питання розширення демократії та дотримання прав людини у всьому світі перебувають у центрі уваги політики Європейського Союзу. Проблема прав людини набула особливої актуальності у зв’язку з кількома напрямами розвитку ЄС. З одного боку, подальший розвиток інституційного механізму самого Європейського Союзу висуває питання щодо необхідності забезпечення прав і свобод людини не тільки на рівні національного законодавства держав-членів, а й на загальному (конституційному) рівні. З іншого боку, – розширення ЄС на Схід вимагає встановлення певного стандарту Європейського Союзу в галузі прав людини. Що стосується актуальності цього питання для України, то політика нашої держави на інтеграцію до Європейського Союзу визначає однією з головних проблем гармонізацію законодавства, відповідність правової системи України міжнародним стандартам у галузі прав людини, перш за все європейським. Ідея забезпечення прав людини у повоєнному світі набула нових якостей, які в умовах протистояння двох систем, особливо під час “холодної війни”, перетворили її на каталізатор рівня демократії в суспільстві. Місце і роль людини, її права, зокрема обсяг цих прав, їх реальне забезпечення, можливість захисту визначали демократичність політичного режиму держави. Перелік прав людини, представлений у Загальній декларації прав людини 1948 року, встановлював мінімальний стандарт, який належало закріпити в національних законодавствах держав-членів ООН. Тобто, кожна держава повинна була забезпечити реалізацію прав та свобод людини в обсязі, не меншому, ніж у Загальній декларації прав людини [1]. Однак, на рівні ООН система контролю не була жорсткою та ефективною, а тому й не давала змоги об’єктивно з’ясувати ефективність дотримання прав людини в тій чи іншій державі. Виникла також проблема із нормативним закріпленням повного каталогу прав людини. Різні соціальні системи породили різні доктринальні підходи до їх переліку, забезпечення й дотримання. У певних ситуаціях боротьба у напрямі забезпечення прав людини використовувалась як політичний засіб між протилежними системами – “капіталістичною” та “соціалістичною”. За умов політичної ситуації, що склалася на той час у світі навколо проблеми прав людини, європейські держави створили ефективну систему контролю за дотриманням у регіоні політичних і громадянських прав людини. Саме ці права вони вважали гарантом збереження демократії в Європі на засадах парламентаризму [2]. Поступово в рамках Ради Європи було створено контрольний механізм забезпечення та захисту державою громадянських та політичних прав – механізм моніторингу дотримання державами Європейської конвенції з прав людини. На Раду Європи покладалася функція гаранта дотримання політичних і громадянських прав як основи забезпечення існування демократичних держав у Європі, перепони на шляху розвитку будь-яких антидемократичних режимів. Певне посилання на принципи поваги до прав людини з’явилося лише у преамбулі Єдиного європейського акта (1986 р.). Це пояснюється й тим, що всі держави, які стали членами зазначених співтовариств, були в

Скачати безкоштовно цей реферат: "Досвід Європейського співтовариства дотримання прав і свобод громадян (реферат)"


Інші реферати в категорії: Правознавство (різне)