Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі (реферат)

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі У початковому курсі математики текстові задачі становить близько 60% навчального матеріалу, а їх розв'язування є, з одного боку, метою навчання, а з другого – засобом навчання, виховання й розвитку школярів. Розв'язування текстових задач спрямоване на ознайомлення учнів із математичними поняттями і законами, розкриття їх значення у повсякденному житті, на свідоме засвоєння системи, математичних знань та формування вмінь і навичок застосувати їх у практичній діяльності, на виховання у школярів наукового світогляду. При розв'язуванні текстових задач учні не лише виконують перетворення і визначають необхідні дії, що ведуть до розв'язування, а й навчаються чіткому мисленню, умінню міркувати, порівнювати і протиставляти факти, знаходити в них спільне й відмінне, робити правильні висновки. Від оволодіння вміннями розв'язувати задачі залежить не лише підготовка школярів із математики на даному етапі навчання, а й осмислене засвоєння систематичних курсів алгебри, геометрії, фізики, інформатики у наступних класах. Психологічні та методичні дослідження з цієї проблеми (М.Є. Боцманова, О.С. Дубинчука, Г.К. Костюк, Л.Л. Гурова, З.І. Слєпкань, Л.М. Фрідман та ін.) виявляють основні причини не сформованості умінь учнів розв'язувати задачі: школярам не повідомляються необхідні знання про сутність задач і способи їх розв'язування, учні недостатньо розуміють власну діяльність. У зв'язку з цим у них не виробляються загальні вміння розв'язувати задачі. У діючій програмі з математики та шкільних підручниках для початкових класів передбачається вивчення окремих теоретичних основ про задачу і процес її розв'язування. Але перелік їх не чіткий, а тому уявлення учнів про текстову задачу, її структуру, сутність і механізм розв'язування, як показав експеримент, є часто невірним. Це заважає школярам при читанні тексту незнайомої задачі свідомо і цілеспрямовано проводити пошук її розв'язування. Аналіз стану досліджуваної проблеми в практиці навчання математики показує, що багато вчителів вважають, що загальне вміння розв'язувати текстові задачі може виникнути завдяки розв'язуванню великої кількості задач і витрачають на це більшу половину навчального часу на уроці. Вони пропонують подібні задачі, що формують лише механічне вміння розв'язувати задачі певного виду. Задачам, що сприяють розвитку розумової і творчої діяльності, не приділяється належної уваги. Крім того, оволодіння вміннями розв'язувати задачу певного виду настає не у всіх дітей одночасно. Відмінність між учнями виявляється у різному темпі оволодіння навчальним матеріалом, у здатності сприймати нову інформацію необхідну для засвоєння, та кількість вправ, потрібних для вироблення вміння. Так, окрема група учнів ще на першому уроці при розв'язуванні задачі, прочитавши умову, встановлює адекватні зв'язки, правильно вибирає дії і може розв'язати подібну. Інша ж група для усвідомлення способу розв'язування потребує виконання кількох тренувальних задач з опорою на зразок. Але є учні, які не можуть розв'язати задачу самостійно після тривалих тренувань, їм потрібна постійна допомога з боку вчителя. Знижувати рівень математичної підготовки, розвантажувати програми, щоб дати змогу слабшим успішно навчатися – неприпустимо, і оскільки незадовільною буде підготовка здібних до математики учнів. У зв'язку з цим необхідно диференційовано підходити до вироблення вмінь учнів початкової школи розв'язувати текстові задачі. Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що причиною низького рівня сформованості вмінь є традиційна методика навчання розв'язувати текстові задачі, яка орієнтована на "середнього" учня.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вміння учнів початкової школи розв’язувати текстові задачі (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання