Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Від школи функціонуючої до школи, що розвивається (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Від школи функціонуючої до школи, що розвивається Розвиток школи починається з професійного розвитку її директора. Для нього зайнятись професійним розвитком - це значить вийти за рамки повсякденної шкільної суєти Тоді послідовність звичних управлінських дій, що відбивають ритм навчального року, перестає бути основним змістом роботи керівника. Вона стає тлом для педагогічного пошуку та здійснення відкриттів, радості творчої праці, яку вже не зможуть погубити ні маленька зарплата, ні більше навантаження. Ключові поняття: функціонуючий і розвивальний тип управління, стратегія діяльності, альтернативні види управління, моделювання, рефлексивний аналіз, креативні ігри (ділова, імітаційна, рольова, рефлексивна), моделі соціалізації (інтеріоризаційна, факторно-інституційна, інтеракційна, інтраіндивідуальна). Структура публікації: Креативна гра для керівників школи. Освітня установа як інститут соціалізації особистості. Ділова гра «Моделі соціалізації». Імітаційна гра «Політичний клімат та "погода" у школі». Обрана директором школи стратегія діяльності - функціонувати (відповідати зовнішнім вимогам, бути не гірше інших) або інтенсивно розвиватись (якісно підвищувати свій професіоналізм, стимулюючи саморозвиток учителів) - буде визначати рівень досягнень учнів школи та способи їх подальшого життєвлаштування. Варто відразу попередити ініціативного директора про те, що перші плоди своєї праці він побачить не так незабаром, як йому б хотілося. Більше 60 % керівників освітніх установ мають виражену схильність до придбання синдрому «емоційного згоряння», основні складові якого - висока мотивація праці та її низька результативність. Перешкодою на шляху реалізації розвивального управління стає насамперед одноособність у прийнятті рішень. Ефективність роботи директори школи знижують також невиправдана витрата зусиль на виконання другорядних завдань, нечіткість розподілу посадових обов'язків, стандартизація спілкування. Найбільш прогресивний і працездатний директор нічого не зможе зробити один, без готовності педагогічного колективу включитись у процес шкільних перетворень. Припустиме й навіть ефективне в системі функціонуючого управління єдиновладдя в діяльності керівника ускладнює або навіть унеможливлює здійснення інноваційних перетворень у школі, гімназії, ліцеї, центрі дитячої творчості тощо. Розвивальний тип управління освітньою установою розглядається як альтернатива функціонуючому типу і являє собою організовану діяльність, ініційовану керівником і підтримувану групою однодумців. Ця діяльність спрямована на проведення доцільних навмисних змін і припускає створення умов для реалізації компетентності, відповідальності, активності в цілому особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу. Переваги управління, заснованого на ідеях розвитку та гуманності освітніх взаємин, у: можливості прояву професійно-особистісної творчості педагогів і вихованців; реалізації вільного вибору шляхів освоєння освітнього процесу; санкціонуванні активності й «ініціативи знизу», залученні більшої кількості людей в управлінську діяльність; створенні умов для зміцнення та розвитку здатності до соціальної адаптації при зміні умов навчання, праці, життя; апробуванні широкого діапазону соціальних ролей, функцій та альтернатив поведінки; стимулюванні творчої продуктивності та саморозвитку педагогів і вихованців. Система освіти, однак, улаштована так, що виключає легкість зовнішнього впливу на неї. Освіта будь-якої країни, як правило, - один із найбільш консервативних соціальних інститутів. Це порозумівається тим, що стабільно функціонуюча освіта довгий час була мрією просвітителів минулого. Ян Коменський, один з основоположників педагогічної науки, виражав свої сподівання з цього приводу такими словами: «Є надія, що повинна бути винайдена організація шкіл, схожа на годинник». На консервативний характер освіти, але із зовсім інших позицій, указував Еріх Фромм у роботі «Мати чи бути»: «Існуюча система освіти, як правило, спрямована на те, щоб навчити людей здобувати знання, як майно, більш-менш співрозмірне тій власності й тому суспільному становищу, які вони,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Від школи функціонуючої до школи, що розвивається (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання