Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Мета виховання, її об'єктивний характер. Ідеал національного виховання (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Мета виховання, її об'єктивний характер. Ідеал національного виховання Мета виховання — сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання мас об'єктивний характер і виражає ідеал людини в найбільш загальній формі. Загальною метою виховання є всебічний і гармонійний розвиток дитини. Такий ідеал цивілізованого суспільства діє протягом сторіч, починаючи з афінської системи виховання, де й народилося розуміння гармонійності людини (калокагатія — ідеал фізичної і моральної досконалості). В епоху Відродження філософом Рене Декартом до терміна було додано ідею всебічного розвитку. Так склалася концепція ідеалу розвиненої людини. "Педагогічна система кожної історичної епохи,— пише академік Стельмахович М. Г, — висуває свій оригінальний чи актуальний уже знаний образ людини. Кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні корективи у виховному ідеалі. То ж цілком закономірно виникає питання про сучасний педагогічний ідеал національного родинно-громадсько-шкільного виховання в Українській державі". Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Розглянутий зміст мети національного виховання базується на запитах суспільства і декларованих у державі документах і спрямований на підготовку свідомих громадян, морально чистих, підготовлених до праці і життя в сучасному суспільстві. У вихованні підростаючого покоління беруть участь не тільки сім'я, школа і позашкільні виховні установи. На дитину впливають і інші фактори, які свідомо чи несвідомо мають мету значно обмеженішого змісту, що може і не узгоджуватись із соціальним замовленням. Звідси випливає завдання школи і педагогів координувати зміст мети виховних інституцій, знаходити можливості для її взаємодоповнення. Особистісно орієнтований підхід до системи виховної роботи з учнями ставить питання про необхідність пошуків індивідуальних програм формування особистості з урахуванням її можливостей, нахилів, потреб, здібностей. Така програма повинна узгоджуватися із соціальним замовленням щодо підготовки свідомих громадян. У такому разі вона стане метою виховання конкретної дитини. З означеної головної мети національного виховання видно, що вона базується на національних особливостях, ментальності українського народу. Окрім того, формулювання змісту мети виховання повинно враховувати ті зміни, які відбуваються в суспільстві, орієнтувати підростаюче покоління на ті явища, з якими доведеться зустрітися, формувати потрібні для цього якості особистості (наприклад, здатність до економічного й екологічного виживання). Зміст мети виховання має бути розрахований "на виріст". Працюючи з молодшими школярами, вчитель не повинен замикатися на цьому віковому рівні, а готувати їх до дорослого життя. Ідеал — уявлення про зразок людської поведінки і стосунків між: людьми, що виходять із розуміння мети життя. Формування ідеалу в людини залежить від виховання, умов життя і діяльності, від особливостей особистого досвіду людини. Ідеали школярів різного віку відрізняються як за змістом, так і за будовою та дієвістю. Під змістом розуміється те, яких людей, літературних героїв, які якості особистості учень вважає ідеальними. Під будовою ідеалу розуміється міра його узагальненості, тобто чи є ідеалом конкретна людина, чи сукупність рис, взятих в окремих людей і узагальнених у єдиному зразку. Під дієвістю ідеалу розуміється ступінь його впливу на поведінку та особистість учня. Найбільш глибоко ідеал національного виховання розкритий у працях замовчуваного довго

Скачати безкоштовно цей реферат: "Мета виховання, її об'єктивний характер. Ідеал національного виховання (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання