Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління Вступ Головне завдання ІС підтримки діяльності органів державного управління полягає у створенні інформаційного середовища на базі мережевих, комп'ютерних, програмно-технічних засобів та сучасних технологій для забезпечення ефективних процесів управління та прийняття рішень в умовах активного розвитку суспільства та проведення адміністративної реформи управління. Завдання ІС цього класу полягає у здійсненні інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління і забезпеченні управлінського апарату достовірною, повною, оперативною інформацією, оскільки саме це є необхідною умовою прийняття обґрунтованих рішень і чинником більшої дієвості, гнучкості, динамічності в діяльності управлінських органів. На теперішній час існує широкий спектр програмних систем, які вирішують задачі електронної обробки документів, в тому числі в органах державного управління. Однак створення цілісної системи з урахуванням багатьох конкретних факторів цієї предметної області потребує технології проектування з визначенням принципів, методик та моделей, на базі яких можна виконувати розробку власної програмної системи або здійснювати науково обґрунтований вибір відповідних програмних платформ, які пропонує сучасний ринок. Разом з тим успішність розробки значною мірою залежить від менеджменту проекту ІС. Методи та засоби проектного менеджменту (Project Management) застосовуються для різних предметних областей, у тому числі і при проектування ІС. Метою менеджменту проекту ІС є визначення критеріїв вибору та прийняття оптимальних рішень на всіх етапах її ЖЦ. Під менеджментом проекту ІС розуміється планування, управління ризиками та обсягом проекту, управління часовими витратами, вартістю. Менеджмент проекту (МП) ґрунтується на використанні визначених знань, умінь, засобів і методів для досягнення поставленої мети. Досвід реалізації навіть відносно нескладних проектів свідчить, що труднощі, з якими стикаються розробники, обумовлені браком знань по сучасних методах та засобах ведення проекту, відсутності методології створення ІС, а також невмінням організувати ефективну проектну команду. Ефективне застосування методик МП дозволяє здійснювати практичне керування програмними проектами в умовах обмеженого часу та ресурсів, використовувати кращі практичні рішення щодо планування та контролю (бачення продукту, стартові операції, планування ітерацій, моніторинг, звітність), планувати та керувати ризиками, оптимально організовувати командну роботу та комунікаційні потоки у команді розробників, як внут-рішні, так і зовнішні. Вже існує цілий клас програмних продуктів по керуванню та контролю проектами, що забезпечує технологічну підтримку впровадження методик МП в практику розробки ІС. Тому важливим і актуальним завданням є розвиток і запровадження методологічних основ керування проектуванням ІС управлінської діяльності на базі сучасних принципів керування створенням програмного забезпечення. Це завдання були предметом теоретичного дослідження та практичного застосування при проектуванні конкретної ІС, а саме автоматизованого банку даних “Cистема нормативно-правового і методичного забезпечення організації навчального процесу в загальноосвітніх закладах України на базі мережі Інтернет” (ДР 0101U006513), далі ІС “ЗНЗ”. Авторка виконувала обов’язки менеджеру цього проекту. В межах проведеного дослідження проведено аналіз сучасних принципів МП і технологій його підтримки, визначено формальну моделі керування проектуванням, яка враховує матеріальні та трудові ресурси, необхідні для виконання розробки ІС, проведена апробація моделей та концепцій методів керування проектуванням цієї ІС. Головні результати стосовно МП, отримані в процесі проведеного дослідження, описані в статті. При виконанні дуже важливо було забезпечити МП щодо економічних питань, тому спочатку доцільно представити окремі сучасні оцінки і методики, теоретичні положення і застосування яких сприяли успішній реалізації проекту. Розпорядженням МОН України система ІС “ЗНЗ” введена в дію в 2003

Скачати безкоштовно цей реферат: "Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання