Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні Інтенсивні процеси реформування освіти в Україні зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах. Одним із проявів такого трансформування є інновації, що передбачають якісно нові перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що призводять до істотного підвищення його результативності. Разом із цим розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. У Харківському регіоні створено систему пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. Це обумовлено тим, що однією з основних умов ефективного впровадження ЕПД є система роботи з педагогічними працівниками не лише на курсах підвищення кваліфікації, а і в міжкурсовий період. Така система роботи у районних відділах освіти має бути забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами та іншими ресурсами з тим, щоб задовольнити потреби підготовки педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду: вона також спрямована на набуття педагогічними працівниками знань і вмінь щодо застосування сучасних педагогічних технологій. У Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти використовується комплексне поняття системи освіти, яке включає підсистеми: забезпечення якості; управління та контролю якості, що ґрунтується на даних моніторингу якості. Розроблено також інноваційну систему підготовки вчителів до організації впровадження інноваційних підходів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду; що передбачає: - модернізацію структури і змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; - тематичне спрямування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період; - створення навчально-методичного забезпечення організації впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогічних працівників щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду. - технологію застосування педагогічної експертизи та моніторингових досліджень у системі післядипломної освіти. Структура інноваційної діяльності складається з різних модулів і передбачає розроблення інноваційної діяльності - від ідеї пошуку до експерименту, поширення ефективного педагогічного досвіду, тобто опис, технологізацію і розповсюдження інформації про ефективний педагогічний досвід, підготовку педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду та його подальшого використання. Освітяни районів обізнані з ефективним педагогічним досвідом педагогів України, Харківщини і впроваджують його у своїй навчальній і виховній діяльності. Районними (міськими) методичними кабінетами створено систему підтримки талановитих учителів, систематизовано та узагальнено картотеку ефективного педагогічного досвіду педагогів району(міста), який відшукувався, відбирався на основі відвідування уроків, позакласних заходів, виступів учителів на районних методичних об’єднаннях, вивчення документації, підбиття підсумків результативності роботи, проведення атестації та педагогічної експертизи. До районних картотек ефективного педагогічного досвіду внесено імена кращих педагогів району(міста). За останні три роки районними (міськими) методичними кабінетами узагальнено досвід роботи майже 210 працівників дошкільних навчальних закладів та близько 400 вчителів районів (міст). На регіональному рівні (з 2003р.) вивчено, узагальнено і поширено ефективний педагогічний досвід 190 педагогів - новаторів та носіїв ефективного педагогічного досвіду. Розглянемо питання змісту, структури інноваційної діяльності щодо пошуку нових підходів до узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Модернізація змісту освітньої діяльності у регіоні – одне з найважливіших завдань сьогодення. Інструментом модернізації є інноваційна діяльність на всіх рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових елементів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Оновлення підходів до створення дієвої системи підготовки педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій вимагає нових засад для розробки організаційної моделі запровадження освітніх інновацій

Скачати безкоштовно цей реферат: "Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання