Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cистеми навчання (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат з педагогіки Відповідно до пріоритетів „Національної доктрини розвитку освіти України у ХХ столітті” педагогічна наука веде пошуки нових методичних технологій перебудови змісту освіти, які б забезпечували не лише високу теоретичну і практичну підготовку, а й сприяли переорієнтації навчального процесу на особистість учня, на створення сприятливих умов для досягнення кожним учнем можливого для нього рівня знань. Вивчення математики сприяє формуванню позитивних якостей особистості, рис характеру, емоційно-вольової сфери учнів: розумової активності, пізнавальної самостійності, саморегуляції, продуктивного і творчого мислення, чесності, правдивості, інтелектуальної витриманості, наполегливості. Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватись до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. Коли дитина вчить дитину, то є найбільша можливість засвоїти матеріал — 90%, коли здійснюється навчання у процесі роботи — 75%, навчання у малих групах — 50%, викладання на основі демонстрацій і дослідів — 30%, використання ТЗН — 20%, самостійне читання нового матеріалу — 10%, монологічне пояснення вчителем нового матеріалу — 5%. Ці дані взяті із таблиці наведеної комісією по освіті, яка діє в ЮНЕСКО. І тому в своїй роботі вчителі нашої школи намагаються використовувати перші із наведених видів робіт. Вони й становлять основу адаптивної системи навчання за книгою А.С.Границької „Навчити діяти і думати”, елементи якої використовуємо в своїй роботі. В основі цієї концепції навчання лежить перш за все принципово нова модель організації навчання . Організаційна структура уроку дозволяє збільшити час самостійної роботи учнів, що в свою чергу вимагає переходу до неперервного управління, що забезпечує надійну реалізацію на практиці основних положень теорії діяльності. Як організувати самостійну роботу всіх учнів? Як перевірити її результат у кожного учня? Як забезпечити матеріалами і завданнями клас, що працює самостійно? Ця проблема стає постійною турботою вчителя, в АСН. Більшу частину часу на уроках слід відводити на усну самостійну роботу, яка проводиться в парах різного типу. Робота в парах включає взаємоконтроль, як один із засобів, що забезпечує контроль результатів самостійної роботи. Самостійна робота учнів на уроці не тільки дозволяє активізувати діяльність учнів, але й створює умови для індивідуальної роботи вчителя на уроці. Але щоб спокійно працювати індивідуально на фоні самостійно працюючого класу, необхідно спочатку спеціально навчити учнів прийомам самостійної роботи, прийомів взаємоконтролю і самоконтролю. Робота є основою для організації самостійної роботи на уроках. На відміну від роботи в малих групах, де учні відповідають по черзі командиру (асистенту) в парах адаптивної системи будь-якого типу в кожний момент половина учнів говорить, а інша половина контролює. Потім вони міняються ролями. Лідерів тут нема. В адаптивній системі навчання використовують три види пар: статична, динамічна і варіаційна. Динамічна пара — це мала група з чотирьох учнів. Об’єднуються учні які сидять за сусідніми партами. 1 ТАКТ 2 ТАКТ 3 ТАКТ Варіаційна пара — чотири учні, кожний працює то з одним то з другим сусідом. При цьому відбувається обмін матеріалом, варіанти яких будуть пророблені кожним членом мікро групи. 1 ТАКТ 2 ТАКТ 3 ТАКТ Динамічна пара працює за завданням написаними на дошці або плакаті. Вчитель дає 4 варіанти завдань, 4 питання, 4

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cистеми навчання (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання