Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Автономізація процесу навчання французької мови в немовному (мистецькому) ВНЗ (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Автономізація процесу навчання французької мови в немовному (мистецькому) ВНЗ Модернізація вищої освіти України проходить в рамках консолідуючих змін більшості європейських освітніх систем. Метою цих змін є істотне підвищення конкурентноздатності європейської вищої школи і науки у світовому просторі. У контексті домовленостей на Паризькій (1998 р.) зустрічі міністрів освіти провідних європейських держав студенти повинні мати доступ до різних освітніх програм, розвивати знання мов, використовувати інформаційні технології. На етапі входження України а Європейський простір для кожної молодої людини не стільки важливо знати одну іноземну мову (ІМ), скільки володіти вміннями і навичками швидко опановувати нові мови. Звідси постає питання пошуку і відбору методів, які не тільки сприяють підвищенню ефективності навчання у межах ВНЗ але й у подальшій самоосвіті [1;2]. Одним з головним постулатів нової парадигми освіти, глобальних тенденцій розвитку сучасного світового співтовариства є вимога формування готовності випускників до вирішення різних проблем, поряд з посиленням міри соціальної відповідальності не тільки за свою власну долю, але за долі світу в цілому. В основі такої вимоги добре проглядається модель класичного екзистенціалізму в його виховного аспекті, де людина сама є творцем і суб’єктом власного досвіду. В сучасній педагогічній літературі вже давно піднімається питання про необхідність посилення міри автономії студентів ВНЗ і учнів шкіл (Dr. Albert I.I., M. Fribel, David Nunan, A.A. Леонтьєв). Як показали дослідження в ряді європейських країн основною причиною незадовільних результатів в першу екзаменаційну сесію майже половини вчорашніх школярів є їх неготовність самими визначати і планувати своє навчальне життя в університеті. Сьогодні зростає кількість студентів, що отримують одночасно дві і більше вищих освіти, тих хто працює і вчиться, а значить тих, хто, очевидно, повинен працювати за індивідуальним планом і мати більшу міру автономії в рамках традиційних моделей побудови навчальних курсів. Однією з моделей освіти, заснованих на справжній автономії студентів є дистанційне навчання. В таких курсах обов’язки і права сторін жорстко визначені, вибудувані таким чином, що без готовності і здатності студента працювати автономно виконання навчальної програми наперед приречено на провал. Проблема розвитку автономії у руслі діяльності особистості в процесі навчання та організації самостійної роботи досліджувалась М.К.Кабардовим, І.А.Зимньою, Є.В.Пасовим, В.П.Кузовлєвим, В.С.Коростильовим. Автономія студентів та формування оптимальних стратегій навчання розглядається у працях таких зарубіжних науковців як T. Hutchinson, D. Nunan, R.L. Oxford та ін. Європейський принцип мовного плюралізму стосовного української освіти вимагає уточнення і може означати, на нашу думку, адекватне вимогам сучасної практики, співвідношення іноземних мов в навчанні у школі і ВНЗ. Для реалізації принципу мовного плюралізму стосовно французької мови (ФМ) необхідний аналіз сучасної практики і перспектив її розвитку. Однак такий підхід вимагає вирішення цілого ряду проблем, серед яких і вкрай обмежений об’єм навчальних годин, і порушення послідовності у вимогах до мовної підготовки студентів у школі і нефілологічному ВНЗ, і проблема підручників з французької мови (зокрема, для мистецьких ВНЗ) тощо. Не можемо обійти проблему професійного спрямування процесу вивчення ІМ. Спеціальність накладає певне обмеження на професійну комунікацію ФМ. Сьогодні ФМ необхідна спеціалістам тих галузей української економіки, в яких співробітництво з основними франкомовними партнерами – Францією, Бельгією, Канадою, Швейцарією, є важливим фактором економічного розвитку України. Що стосується співробітництва в культурно-мистецькій сфері, то тут, на жаль, ми поки що

Скачати безкоштовно цей реферат: "Автономізація процесу навчання французької мови в немовному (мистецькому) ВНЗ (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання