Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти На Україні складається нова економічна система, яка базується на ринкових відносинах (1,3). Якісні зміни торкаються й обліку. В управлінні підприємством одне з провідних місць займає бухгалтер, він відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, виконує роботу з планування, контролю, оцінювання, огляду господарської діяльності підприємства, аудитування та розробки рішень щодо управління. Господарський облік забезпечується трьома пов'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним, бухгалтерським. Бухгалтерський облік це - взаємозв'язане документоване відображення, господарських операцій в документах за допомогою грошових вимірників. В сучасний момент відбувається злиття видів обліку та їх взаємопроникнення. Цьому також сприяє введення засобів обчислювальної техніки. За допомогою систем обліку розв'язуються задачі контролю, аналізу, аудиту, прогнозування та моделювання управлінських рішень. Комп'ютер виконує різнопланові розрахунки та видає рекомендації щодо прийняття рішень, а людина робить висновки та вибирає конкретне рішення. У світі спостерігається процес всебічної автоматизації та комп’ютеризації. Ці перетворення вимагають від економістів і бухгалтерів вищого рівня знань (4,5). Потребою сьогодення стало крім досконалого знання не тільки обліку, фінансів підприємств та законодавства, знання комп’ютера та зокрема комп’ютерної бухгалтерії. Перевагами автоматизованої системи обліку є економічність, збільшення продуктивності обробки інформації, зменшення можливості помилок. Постає питання про необхідність введення автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМБ). Спеціалізовані автоматизовані робочі місця об'єднуються між собою засобами телекомунікацій, комп'ютерних мереж, Інтернету. Користувачами автоматизованої системи обліку є не тільки бухгалтери, а й керівники (підприємств, організацій, тощо), користувачі з прямим фінансовим інтересом (інвестори, кредитори і т д ), користувачі з побічним фінансовим інтересом (податкова адміністрація, робітники підприємств, покупці і т д ). Тому актуальною проблемою вузу є підготовка користувачів відповідного програмного забезпечення, які б на достатньому рівні володіли навичками роботи на спеціалізованих АРМБ. Сьогоднішнім студентам аграрних вузів, а в майбутньому фахівцям-економістам та бухгалтерам в аграрному секторі економіки, ці знання необхідні для того, щоб впевнено почуватись на ринку праці. Тому для студентів вищих аграрних освітніх закладів зі спеціальностей "Облік і аудит" та "Фінанси" вводиться курс "Автоматизовані робочі місця бухгалтера" (“АРМБ”). Метою вивчення дисципліни “Автоматизовані робочі місця бухгалтера” є засвоєння студентами теоретичних знань та набуття необхідних практичних навичок застосування автоматизованих форм і комп'ютерних технологій обліку в агропромисловому виробництві, оволодіння сучасною методикою раціонального використання технічного обладнання на робочому місці бухгалтера, ознайомлення з перспективними інформаційними технологіями. h h снови комп'ютерних технологій обліку та досвід їх застосування в аграрній сфері, основні принципи використання комп’ютерів, інших технічних засобів при здійсненні бухобліку; уміти вести управлінський та фінансовий облік в аграрних формуваннях за допомогою комплексної системи автоматизації бухгалтерського обліку конкретної галузі аграрного виробництва. Для того, що б студенти чітко уявляли мету вивчення курсу ”АРМБ”, їх, на початку викладання предмету, необхідно знайомити з основними вимогами до знань та вмінь майбутнього фахівця згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Студентів знайомлять з історією розвитку технологій автоматизації робочого місця бухгалтера, характеристикою технічних засобів, обладнання робочого місця бухгалтера, загальними основами комп'ютерних технологій і їх застосуванням в бухгалтерському обліку. Студенти знайомляться із засобами комп'ютеризації та їх використання на підприємствах. На першому занятті студентів знайомлять з основними формами автоматизованого бухгалтерського обліку: таблично-автоматизованою, діалогово-автоматизованою. Для того, що б студенти чітко уявляли взаємозв'язки обробки бухгалтерської інформації, їм пропонується для аналізу схема роботи користувача з

Скачати безкоштовно цей реферат: "Автоматизовані робочі місця бухгалтера в аграрному вищому навчальному закладі освіти (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання