Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів В сучасному суспільстві гостро постає питання підготовки висококваліфікованого фахівця в кожній галузі, зокрема у вищому мовному закладі освіти (ВМЗО). Це стосується проблеми формування справжнього професіонала, а саме майбутнього вчителя двох іноземних мов та літератури. Згідно з вимогами Типових Програм з практики усного та писемного мовлення випускник ВМЗО повинен володіти діалогічним мовленням в ситуаціях неофіційного та офіційного спілкування з професійно-педагогічної, суспільно-політичної, культурної та побутової тематики. Як учитель літератури, випускник повинен успішно здійснювати навчання літератури країни, мова якої вивчається, та країнознавства. Існує низка робіт, присвячених окремим питанням методики навчання другої іноземної мови (ІМ2), зокрема, граматики (Бородицька, 1974; Нікітенко, 1984), фонетики (Кернер,1961; Чічеріна, 1999), лексики (Кісельова, 1989; Реутов, 1986), з’ясування психолінгвістичних закономірностей навчання ІМ2 (Бім, 2001; Вороніна, 1990; Лапідус, 1980), міжмовної інтерференції (Верещагін, 1968; Лушин, 1983; Щепілова, 2000; Thomas, 1988) та ін. Запропоновані методики дозволяють якісно покращити викладання окремих аспектів ІМ. Однак найменш розробленими є питання, присвячені навчанню усного мовлення взагалі та діалогічного мовлення зокрема. Тому пошук шляхів навчання ефективного мовленнєвого спілкування в процесі вивчення ІМ2 є однією з актуальних областей методичних досліджень. В зв’язку з цим великого значення набуває діалог-обговорення або діалог-дискусія, як один з провідних методів навчання мовленнєвого спілкування, як ефективний засіб розвитку навичок і вмінь усного непідготовленого мовлення студентів. Ось чому, останнім часом питання навчання іншомовної дискусії на соціально‑економічні, суспільно‑політичні та морально‑етичні теми активно розробляються багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими (J.-C.Chevalier, B.Grandecolas, A.Maley, A.Xu, P.Ur, Є.В.Шантарин, П.Б.Гурвич, Л.П. Коблова та ін.). Учені висловлюють думку про високу ефективність дискусії для усунення недоліків при навчанні іншомовного мовлення на старших курсах мовних факультетів, по причині: низького рівня усної мовленнєвої комунікації і відсутності справжньої динаміки ускладнення лексико‑граматичного аспекту мовлення і прогресуючого розвитку усно‑мовленнєвих умінь студентів, так як збагачення лексичного та граматичного аспектів мовлення студентів знаходиться у прямій залежності від ускладнення мисленнєво‑мовленнєвих завдань. Більшість дослідників пропонують надавати заняттям з практики усного мовлення дискусійної спрямованості (П.Б.Гурвич, В.Л.Скалкін, J.Basaille, P.Ur та ін.), проводити міжтемні дискусії з елементами міркування, переконання, аргументування (Є.В.Шантарін, Л.П.Коблова, J.-C.Chevalier, F.Debysser, H.Besse та ін). Разом з тим, беручи до уваги дослідження вищезгаданих учених та незважаючи на розробку таких принципових положень, як використання навчальної дискусії як ефективного засобу розвитку навичок та вмінь усного мовлення (Є.В.Шантарін, П.Б.Гурвич, В.Л.Скалкін) формування специфічних дискусійних умінь на основі знань, відібраних з логіки (Л.П.Коблова), уточнення ситуацій та логічних схем побудови дискусії (J.Belanger, S.Moieand), питання, пов’язані з навчанням англомовної дискусії у вищій школі ще не в повній мірі вирішують проблему та все ще залишаються відкритими. Нерозробленість цієї проблеми в методичному плані, відсутність відповідної науково обґрунтованої методики навчання англомовної дискусії на матеріалі художнього тексту (ХТ) студентів мовних факультетів робить неможливим вирішення питання суттєвого підвищення ефективності навчального процесу. Спираючись на дослідження вищезгаданих вчених нами були визначені теоретичні передумови навчання діалогу-дискусії на матеріалі ХТ [16, 17, 18, 19, 21, 22] та розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів, що стимулюють усномовленнєву діяльність студентів на заняттях з практики усного та писемного мовлення, сприяють розвитку й удосконаленню комунікативно-дискусійних умінь студентів [20, 23]. Ми вважаємо, що навчання іншомовної дискусії саме на матеріалі автентичних ХТ малої епічної форми може стати

Скачати безкоштовно цей реферат: "Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання