Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аксіологічний контекст педагогічної культури (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Аксіологічний контекст педагогічної культури Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в Україні на межі третього тисячоліття, спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти утвердженню людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкриттю її здібностей, задоволенню різноманітних освітніх потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонізації стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства та природи. Базу життєдіяльності людини становлять цінності. Головним завданням аксіології виступає визначення самого поняття „цінність”. Основною цінністю людського буття є цінність життя. Це цінність, яка не може відновлюватися чи передаватися. Тому захист права на гідне життя належить до найцінніших пріоритетів людської цивілізації і гарантується Конституцією України. Сучасний педагог має глибоко усвідомлювати місце і роль освітніх процесів у світовому культурному просторі, поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання й практичну підготовку. Тільки в культурному середовищі можуть сформуватися спеціалісти, здатні вільно й широко мислити, створювати нові інтелектуальні цінності, яких завжди потребує суспільство. Особливої актуальності саме сьогодні набуває теза “Від людини освіченої – до людини культурної” (І.Бех, О.Савченко, А.Cоколов), що визначає відродження національної інтелігенції, створення внутрішніх передумов для розвитку творчої індивідуальності. Наше дослідження ставить за мету з’ясувати аксіологічний контекст поняття “педагогічна культура”, яке імпліцитно включає в себе неосяжний зміст людської діяльності на царині освіти, його об’єм та межі, принципи та рольове навантаження. Аналіз історії педагогічної науки дає підстави для виваженої думки про те, що педагогічна культура виступає найвищим досягненням загальної педагогіки та професіоналів, задіяних у цій галузі. Разом з тим виразною є полівалентність цього поняття та його методологічна сутність. Дослідження педагогічної науки XVII – XX ст. свідчать про значний інтерес філософів, вчених, педагогів – новаторів до культури освітянської діяльності. (Ш.О.Амонашвілі, Г.М.Волков, І.А.Зязюн, Я.А.Коменський, Д.С.Ліхачов, А.С.Макаренко, Д.І.Писарєв, Г.С.Сковорода, В.О.Сухомлинський, Л.М.Толстой, П.П.Щербань.) Людина культури є незалежною особистістю, здатною до самовизначення у світі культури. З педагогічного погляду це означає подальший розвиток у студентів самосвідомості, самостійності, незалежності суджень у поєднанні з повагою до поглядів інших людей, почуття самоповаги; здатність орієнтуватися у світі духовних цінностей і навколишньому середовищі; уміння приймати рішення і відповідати за свої вчинки, самостійно вибирати зміст своєї життєдіяльності, стиль поведінки, способи свого розвитку тощо. На основі теоретичного аналізу наукової літератури встановлено, що феномен “культура” багатозначний і характеризується складністю та багатовимірністю. Серед великої кількості визначень поняття “культура” можна виділити такі основні положення: суть культури – гуманістична, людинотворча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей щодо кожної людини; продуктом і одночасно творцем культури є людина; головне джерело культури – діяльність людини; культура включає в себе способи і результати діяльності людини. Культура розглядається як механізм, що регламентує і регулює поведінку й діяльність людини, а сама людина є носієм і ретранслятором, тобто культура – специфічно людський спосіб життя, який визначає весь спектр практичної та духовної активності людини, її можливої взаємодії з навколишнім світом і собою. Визначення педагогічної культури як однієї з найважливіших складових культури суспільства, зумовлене роллю освіти у суспільстві, специфікою педагогічної діяльності вчителя, спрямованою на формування особистості, здатної в майбутньому відтворювати й збагачувати культуру суспільства. У навчально-виховному процесі головним засобом трансляції культури, духовних цінностей є неповторна індивідуальність учителя як носія культури і суб’єкта міжособистісних відносин з унікальною особистістю учня, котра постійно змінюється і збагачується. Діяльнісний підхід, як

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аксіологічний контекст педагогічної культури (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання