Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти Проблема ціннісного ставлення до світу, функціонування ціннісних орієнтацій в роботі лікаря посідає важливе місце, тому вкрай потрібно розвивати у студентів внутрішні потреби у свідомому формуванні відповідних мотивацій і цінностей особистості лікаря. Відзнака ціннісних орієнтацій лікаря полягає у конкретному здійсненні моральних принципів щодо задач і умов лікарської діяльності. Ціннісні орієнтації лікаря відображають ставлення лікаря до особистості й суспільства з позиції збереження життя. Першою і найголовнішою цінністю для майбутнього лікаря повинно стати життя іншого, його складність та суперечність. Розуміння життя з філософської точки зору, а не сприймання його як механічною сукупності фізіологічних процесів має стати наріжним каменем світогляду майбутнього лікаря. Особливої уваги потребує вивчення та прийняття лікарем такого різновиду життя, як «больове життя» (А.П.Чехов), спостерігання якого вимагає від лікаря співчуття, підтримки пацієнта, пошуку способів і засобів позбавлення болю. Першочерговим для медицини, безумовно, є захист конкретного життя, контролювання емоційно-стресових переживань під час катаклізмів. Проте і цінність життя як космічного феномену, захист його від нерозумної людської діяльності й безвідповідальності не може не входити до ціннісної системи лікаря. Розуміння таких важливих категорій духовного світу, як сенс життя, концепція індивідуальності неможливо набути, спираючись лише на медичні знання. Провідну роль у збагненні аксіологічних проблем людського життя, формуванні системи ціннісних орієнтацій аксіологічного «Я» відіграють соціально-гуманітарні науки. Вершиною системи ціннісних орієнтацій є концепція життя у всіх різновидах. Найсуттєвішою цінністю медицини повинно бути здоров'я людей. Ця валеологічна цінність для майбутнього лікаря є водночас і професійною цінністю. З розвитком науки і суспільства, зі змінами довкілля і екології, їхнього впливу на стан здоров'я людини пов'язана необхідність переходу від однобічно-гносеологічного («здоров'я -хвороба» або «здоров'я - патологія») підходу до ціннісного підходу в розумінні здоров'я людини. Усвідомлення ціннісного змісту поняття «здоров'я людини» - крок до розв'язання багатьох проблем медицини. ᘀ не має права на професійну діяльність. Питання болю, страждання, смерті, ставлення до них повинні стати для лікарів питанням аксіологічного, етико-деонтологічного змісту. Накопичення «досвіду страждання» протягом лікарської діяльності формує жертовність, учить щиро відгукуватися на страждання людей. Нового значення набувають аксіологічні питання медицини у зв'язку із розвитком науково-медичних знань і технологій. Медицина - наука людино- вимірна, тому вона може функціонувати лише на гуманістичних засадах. Комерціалізована медицина перестає бути нею, трансформується на бізнес. «Саме суперечність між прогресом медичних знань і дегуманізацією довкілля й поведінки людини є доказом значущості ціннісного підходу до всіх проблем, пов'язаних зі здоров'ям» [1, 49]. Особливої уваги заслуговує формування у студентів-медиків ціннісної орієнтації на знання, причому не тільки у вузькому професійному значенні, а й у комплексному, природничому, соціогуманітарному. Поза гуманістичних надбань світового досвіду науки медичні професійні знання лікаря можуть перетворитися на ремісницькі навички. Новітні технології та відкриття в науці суттєво змінюють світоглядні уявлення, торкаються глибинних екзістенційних характеристик самої людини. Проте, як слушно зауважив В.О. Яковлєв, «разом із усвідомленням принципіальної амбівалентності будь-якого знання має прийти розуміння необхідності установлення моральних нормативів», підґрунтям для яких будуть ціннісні орієнтації вченого, а не його професіоналізм [2, 79]. Лікар має усвідомлювати, які наслідки або побічні ефекти можливі після використання тих чи інших методів діагностування та лікування. Таким чином, виховання майбутнього лікаря потребує підвищення аксіологічної культури студентів вищих медичних навчальних закладів. Формування

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аксіологічне виховання студентів як складова медичної освіти (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання