Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування Загальні парадигми наукового пізнання світу Методологічною, соціологічною базою дослідження ціннісного аспекту управління освітою в Україні виступає нова соціально-філософська парадигма, що формується в останні роки і представляє людину як універсум (Всесвіт, мікрокосм). В.О. Огнев’юк у своїх дослідженнях дійшов висновку, що донині цінність людини не стала повсякденним принципом життєдіяльності суспільства. Глобальні ж проблеми суспільства ще раз спонукають нас звернутись до фундаментальності дійсних цінностей, що є основою, довкола якої й відбувається життєдіяльність суспільства. Основними причинами кризи в сучасній освіті є: 1) невідповідність між швидкими змінами суспільної свідомості, зміною цінностей та пріоритетів суспільного розвитку; 2) інертність професійної свідомості педагогів, орієнтованих на традиційні ціннісні установки; 3) тривала за часом ізоляція педагогічної спільноти від кращих зразків світового педагогічного досвіду; 4) висока інерційність традиційної системи педагогічної освіти: зміни, що відбуваються в ній, носять або чисто зовнішній характер, або ж спрямовані на зміну змісту освіти за принципом оновлення навчальної інформації. Мудрий Дж. Сорос зазначає, що за умов швидких змін, коли традиції втратили свій вплив і з усіх боків людям щось пропонують, обмінні цінності цілком можуть посісти місце цінностей істинних. Таким чином, із соціальними цінностями відбувається процес природного відбору навпаки. Безпринципні опиняються нагорі. Навіть у відносно простих випадках, на думку М. Фуллана, – майже всі освітні зміни цінностей вимагають нових (І) вмінь (II) поведінки і (III) переконань або розуміння (Фуллан, 1991). При дослідженні ми спираємося на: – використання ідеології системного підходу для аналізу соціальних та педагогічних систем; – філософське обґрунтування феноменологічного характеру педагогічних парадигм у сучасній освіті; – ідеї сучасного синергетичного підходу до вирішення педагогічних проблем (Л. Ляшенко, О. Євтодюк); – аксіологічний та культурологічний підходи до дослідження соціальних та соціально-педагогічних феноменів; – телеологічні ідеї у педагогічній діяльності, проблеми рефлексії освітянської діяльності; – базові положення сучасної філософії освіти; методологічні положення сучасної управлінської прогностики; – теоретико-методологічні та практичні аспекти педагогічного проектування; ідеї поліпарадигмального підходу до сучасної педагогічної діяльності. Нові освітні парадигми ”ускладнюють” педагогічну діяльність як педагога, так і керівника, підвищуючи вимоги передусім до їх особистісних якостей. Як і у всі попередні періоди, в наш час побутує істина, що особа педагога, керівника має визначальне значення для розвитку освіти. C. Гроф відстоює думку, згідно з якою одне з базових правил сучасної філософії проголошує, що теорію ніколи не треба плутати з дійсністю, яку вона описує. Історія науки ясно показує, що завжди існує більш ніж один спосіб тлумачення отриманих даних. Філософ-дослідник Жак Моно з’ясував конфліктну залежність (взаємозалежність) між еволюційним характером законів природи та виникненням нового. Це визначається трьома вимогами: 1. Незворотність, яка виявляється у порушенні симетрії між минулим та майбутнім. 2. Необхідність запровадження поняття ”подія”. Подія, як би ми її не трактували, означає, що те, що відбувається, не обов’язково повинно відбуватися. 3. Деякі подіії повинні мати здатність змінювати хід еволюції. Еволюція повинна бути ”нестабільною”, тобто характеризуватися механізмом, здатним робити деякі події вихідним пунктом нового розвитку. Дослідники Ю. Шленов, Ю. Бойцов посилаються на те, що кожна історична епоха має свою парадигму та модель освіти. Стосовно нашого часу ця парадигма, на їх думку, базується на трьох компонентах: 1) освіта як формування культури універсального знання, де освітня культура розглядається як

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аксіологічна парадигма освіти: методологія обґрунтування (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання